Ogłoszenia

Promocja na nowy rok akademicki

Początek roku akademickiego oznacza koniec laby i początek obowiązków. By nie dać się przytłoczyć codzienności i pozostać w doskonałym nastroju, warto wejść w ten czas z filozoficznym dystansem. Nie warto ulegać ponurym myślom, bo jak mówił Spinoza – „Im więcej posiadamy radości, tym doskonalsi jesteśmy”. Zapraszamy po więcej inspiracji do czasopisma „Filozofuj!”, teraz w promocyjnych cenach.

Oto dokład­ne zesta­wie­nie rabatów:

Jest już dostęp­ny w sprze­da­ży naj­now­szy nr 23 „Filo­zo­fuj!” Jak dzia­ła język?:
Nie zapo­mnij­cie o doda­niu go do swo­je­go zamówienia.

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać do 15 paź­dzier­ni­ka (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy