Ogłoszenia

Promocja z okazji Światowego Dnia Filozofii

W trzeci czwartek miesiąca listopada, czyli dziś przypada Światowy Dzień Filozofii. Zachęcamy do celebrowania tego święta poprzez lekturę „Filozofuj!” – ogólnopolskiej inicjatywy wyjścia z filozofią poza uniwersytety i zainteresowania nią każdego dociekliwego człowieka.

Świa­towy Dzień Filo­zofii to coroczne świę­to ustanowione w 2002 roku przez UNESCO. Obchody świę­ta mają zwró­cić uwagę jak istot­ną dziedz­iną dla ludzkoś­ci jest filo­zofia, zain­tere­sować nią społeczeńst­wo, a tym samym zachę­cić do głęb­szego namysłu nad światem, kry­ty­cznego myśle­nia oraz poszuki­wa­nia odpowiedzi na fun­da­men­talne pyta­nia o otacza­ją­cy nas świat.

My również przyłącza­my się i zachę­camy do filo­zo­fowa­nia, np. poprzez lek­turę naszych pub­l­i­cysty­cznych tek­stów z dziedziny filo­zofii – w formie papierowej w pro­mo­cyjnych cenach lub on-line.

Zamówienia można składać > tutaj.

Pro­moc­ja będzie trwać do 19 listopada(do godz. 24.00) lub do wycz­er­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 

* Egzem­plarze wys­ta­wowe (w stanie bard­zo dobrym, ale nie ide­al­nym)

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy