Ogłoszenia

Promocja z okazji Światowego Dnia Filozofii

Podejmowanie problemów filozoficznych, a także popularyzacja naukowego i krytycznego myślenia są ideą na jakiej spoczywają Światowe Dni Filozofii. Chcąc włączyć się w obchody święta, mamy dla Was nasze czasopismo w promocyjnych cenach.

Oto dokład­ne zesta­wie­nie rabatów:

Zachę­ca­my rów­nież do zaku­pu nr 23 „Filo­zo­fuj!” Jak dzia­ła język?:
Nie zapo­mnij­cie o doda­niu go do swo­je­go zamówienia.

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać do 22 listo­pa­da (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy