Aktualności akademickie Pracodawca

Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”: stypendium naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie NCN OPUS18

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego informuje o możliwości wzięcia udziału w konkursie na stypendium w projekcie badawczym „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów filozofii, kognitywistyki lub psychologii z uczelni w całej Polsce.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki i przyjmuje zgłoszenia od studentów filozofii, kognitywistyki lub psychologii (drugiego stopnia, co najmniej czwartego roku studiów jednolitych oraz studiów doktoranckich). Za udział w projekcie przysługuje stypendium naukowe w wys. 3500 zł miesięcznie (przy zaangażowaniu w projekt odpowiadającym pełnemu etatowi) lub 1750 zł (połowie etatu), na okres 10 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejne 10 miesięcy). Rozpoczęcie realizacji zadań planowane jest na (najwcześniej) marzec 2023.

Tematyka projektu skupia się na analizie zjawisk związanych z filozofią percepcji, m. in. pochodzenia i powstawania reprezentacji oraz charakterystyki percepcji wielosensorycznej. Kierownikiem projektu jest dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz, związana z Zakładem Epistemologii UW i Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej „KogniLab”, specjalizująca się w filozofii umysłu i percepcji, kognitywistyce i neurofilozofii.

Spełniających wymienione kryteria i zainteresowanych tematyką zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, w tym wykazem dokumentów potrzebnych do zgłoszenia, w ogłoszeniu na stronie uniwersytetu > tutaj.

Opis tematyki projektu dostępny > tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy