Relacje i reportaże

Przemysław Gut: Dialog między optymizmem a pesymizmem

Czy optymizm i pesymizm to stanowiska filozoficzne dające się obiektywnie uzasadnić, czy też są one jedynie subiektywnymi postawami względem świata? Inaczej mówiąc, czy spór między optymizmem i pesymizmem da się prowadzić na gruncie filozofii, czy też tylko na gruncie psychologii?


Obchody XII Światowego Dnia Filozofii w Lublinie pt. „Filozofia, literatura, film”, 18 listopada 2014 r.

Wystąpienie dr. hab. Przemysława Guta (KUL) w ramach dyskusji: Dialog między optymizmem a pesymizmem.

Organizatorzy: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Filozofii KUL oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.