Dystrybucja Gdańsk

Punkt Ksero w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Tu można nabyć egzemplarze drukowane „Filozofuj!”.


Adres

Punkt Kse­ro w budyn­ku Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdańskiego
80–952 Gdańsk
ul. Jana Bażyń­skie­go 4


Mapka

Zachęcamy do odwiedzenia lokalu!

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy