Audycje Popularyzacja

Nasza redakcja w Radiu Gdańsk o numerze na temat prawdy

21 października gościliśmy w Radiu Gdańsk, u jak zawsze znakomitej, Pani Redaktor Iwony Borawskiej. Rozmawialiśmy głównie na temat prawdy ale także m.in. o Letniej Szkole „Filozofuj!” i wkładzie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w dorobek światowej nauki. Posłuchajcie.

Zapisz się do naszego newslettera

Posłuchaj audycji.


W studiu Radia Gdańsk spotkaliśmy się w składzie: Woj­ciech Czap­kows­ki, Celi­na Gło­gows­ka, dr Artur Szut­ta i  dr Natasza Szut­ta. Goś­ciła nas red. Iwona Borawska a spotkanie nagry­wał Ste­fan Kotiuk. Roz­maw­ial­iśmy o prawdzie, m.in o tym, czy obow­iązek jej mówienia jest bezwzględ­ny a także o innych prob­lemach poruszanych na łamach nr. 9„Filozofuj!”, np. o etyce ezoterycznej.

No Slide Found In Slid­er.

Poza tym opowiedzieliśmy o inic­jatywach towarzyszą­cych wydawa­niu cza­sopis­ma i prowadze­niu por­talu: o debat­ach Klubów „Filo­zo­fuj!”, Let­niej Szkole „Filo­zo­fuj!”, warsz­tat­ach dla uczniów i nauczy­cieli pod szyl­dem Lata­jącej Szkoły „Filo­zo­fuj!” oraz o wolon­taria­cie „Filo­zo­fuj!” — słowem, o wszys­tkim, co robimy w ramach Fun­dacji Aca­d­e­mi­con.
Zachę­camy do wysłucha­nia audy­cji.
radio_gdansk

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy