Audycje Ontologia Popularyzacja

Redakcja Filozofuj! w Radio Gdańsk o światach możliwych

W piątek 10 lutego w Radiu Gdańsk red. Iwona Borawska do swej audycji Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk ponownie zaprosiła redakcję Filozofuj!, by porozmawiać o kolejnym numerze magazynu. Tym razem przez redaktora naczelnego naszego czasopisma Artura Szuttę, panie redaktor Nataszę Szuttę oraz Małgorzatę Szostak został poruszony problem światów możliwych – temat wybrany w ankiecie przez naszych czytelników.

Zapisz się do naszego newslettera

Czym mogli się kierować w swym wyborze respon­den­ci naszej anki­ety doty­czącej wyboru tem­aty­ki ostat­niego numeru mag­a­zynu w min­ionym roku? Czym jest właś­ci­wie i do czego może służyć kon­cepc­ja światów możli­wych? Dlaczego Leib­niz twierdz­ił wbrew potocznej intu­icji, że żyje­my w świecie najlep­szym z możli­wych? Czy to praw­da, że kon­cepc­ja światów możli­wych wyko­rzysty­wana jest przez pis­arzy i fil­mow­ców? Tego wszys­tkiego dowiecie się z audy­cji, do której wysłucha­nia serdecznie zaprasza­my!


Audy­cję moż­na wysłuchać tutaj:


radio_gdansk

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy