Dowcip filozoficzny

Refleksja

Zapisz się do naszego newslettera

Sir Peter Fred­er­ick Straw­son (1919–2006) był jed­ną z najbardziej znanych postaci powo­jen­nej filo­zofii oks­fordzkiej. Jego sposób bycia cechowała szczegól­nego rodza­ju ele­ganc­ja i powś­ciągli­wość. Które­goś dnia w cza­sie podróży samo­cho­dem, którym kierowała jego żona, niemal doszło do czołowego zderzenia. Wypad­ku udało się szczęśli­wie uniknąć. Kiedy opowiadał o tym zna­jomym, był częs­to pytany o myśli prze­b­ie­ga­jące przez jego głowę w tej groźnej sytu­acji. Odpowiedź brzmi­ała: „Wpierw pomyślałem, że wyjdę z tego cało, gdyż zna­j­du­ję się na tyl­nym siedze­niu, lecz naty­ch­mi­ast się zre­flek­towałem i pomyślałem, że nie była to myśl god­na dżen­tel­me­na”.

Nadesłał: Prof. Tadeusz Szub­ka.


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2019, nr 2: Wiedza  pozazmysłowa


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy