Dowcip filozoficzny

Refleksja

Zapisz się do naszego newslettera

Sir Peter Fred­er­ick Straw­son (1919–2006) był jed­ną z najbardziej znanych postaci powo­jen­nej filo­zofii oks­fordzkiej. Jego sposób bycia cechowała szczegól­nego rodza­ju ele­ganc­ja i powś­ciągli­wość. Które­goś dnia w cza­sie podróży samo­cho­dem, którym kierowała jego żona, niemal doszło do czołowego zderzenia. Wypad­ku udało się szczęśli­wie uniknąć. Kiedy opowiadał o tym zna­jomym, był częs­to pytany o myśli prze­b­ie­ga­jące przez jego głowę w tej groźnej sytu­acji. Odpowiedź brzmi­ała: „Wpierw pomyślałem, że wyjdę z tego cało, gdyż zna­j­du­ję się na tyl­nym siedze­niu, lecz naty­ch­mi­ast się zre­flek­towałem i pomyślałem, że nie była to myśl god­na dżen­tel­me­na”.

Nadesłał: Prof. Tadeusz Szub­ka.


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2019, nr 2: Wiedza  pozazmysłowa


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy