Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z 4. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie: wolna wola – wokół nr. 8 „Filozofuj!”

Mówienie o wolnej woli dotyka istoty naszego rozumienia siebie i innych osób. Bez związanej z nią odpowiedzialności za swoje czyny trudno byłoby mówić też o dobru i złu czy niewinności i winie. Czy jednak faktycznie jesteśmy wolni w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi na czwartym spotkaniu Klubu „Filozofuj!” w Krakowie, które odbyło się 7 czerwca 2016 w De Revolutionibus Books&Cafe. Naszymi gośćmi specjalnymi byli: prof. dr hab. Józef Bremer (Rektor Akademii Ignatianum) oraz dr hab. Michał Wierzchoń (Instytut Psychologii UJ). Spotkanie poprowadziła Agata Dziuba, nasza koleżanka redakcyjna.

W upalne czerwcowe popołudnie w krakowskiej księgarni naukowej „De Revolutionibus Books&Cafe” odbyło się kolejne spotkanie Klubu „Filozofuj!” – dyskusje przy kawie między- i ze znakomitymi specjalistami. Tym razem tematem była wolna wola, ale wydawało się, że słuchaczy nie mniej interesowało zagadnienie świadomości, a dokładniej kwestia „ja”. Właściwie to nic dziwnego. Punktem wyjścia rozmowy stały się bowiem eksperymenty Benjamina Libeta dotyczące zależności czasowych między: świadomym, dobrowolnym podjęciem decyzji i zrealizowaniem jej a pomiarem pojawiającego się w mózgu potencjału gotowości.

Debata rozpoczęła się od krótkich wystąpień prelegentów, którzy próbowali odpowiedzieć na tytułowe pytanie aktualnego numeru „Filozofuj!” – czy to Ty decydujesz? Prof. dr hab. Józef Bremer oraz dr hab. Michał Wierzchoń przybliżyli słuchaczom kwestie związane z wolną wolą, ale przede wszystkim postawili wiele pytań, które pobudziły uczestników do refleksji nad głównymi problemami. Jaki jest zakres „ja”? Czym jest poczucie sprawstwa? W jakim stopniu w ogóle stałe jest moje „ja”? Jaki jest minimalny stopień świadomości potrzebny do posiadania wolnej woli? Te pytania zaprowadziły uczestników do namysłu nad tym, czym jest świadomość. Odpowiedzi padło wiele i były bardzo zróżnicowane. Padały definicje od potocznego rozumienia świadomości do jej ujęcia neurobiologicznego, co z kolei udowodniło, że psychologia może być paliwem dla filozofii.

Spotkania Klubu „Filozofuj!” uczą pokory i cierpliwości, ale i ciekawości poznawczej. Dają nam do zrozumienia, że czasem, aby odpowiedzieć sobie na jedno pytanie należy ich zadać bardzo wiele. Czy wolna wola istnieje? Obejrzyjcie inspirującą dyskusję lub posłuchajcie jej w wersji audio.  

Agata Dziuba


Relację ze spotkania w wersji audio można pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podziękowania dla:

  • gości specjalnych – prof. Józefa Bremera, dr hab. Michała Wierzchonia,
  • Agaty Dziuby – mózg i serce działań organizacyjnych, prowadząca spotkanie,
  • Zbigniewa Grabowskiego – dzięki Niemu mamy relację audio i wideo ze spotkania,
  • Marii Bartkowskiej – za pomoc przy promocji spotkania.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas wsparli. Spotkanie nie odbyłoby się w takiej postaci bez Waszej pomocy.

Podczas spotkania można było kupić egz. „Filozofuj!” w promocyjnej cenie.


Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udział:

Prof. dr hab. Józef Bremer – Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie.  Pola badawcze: krytyczna analiza współczesnych teorii umysłu, poszukiwanie metodologii określania tzw. neuronalnych korelatów świadomości, poszukiwanie prototeorii świadomości zjawiskowej opartej o jej neuronalne korelaty, filozofia późnego Ludwiga Wittgensteina, podstawowe zagadnienia klasycznego rachunku zdań i predykatów. Więcej informacji > tutaj.

Dr hab. Michał Wierzchoń – Pracuje w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej UJ. Habilitacja:  Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności (2013).  Zainteresowania badawcze: świadomość i nieświadomość w ujęciu poznawczym (uczenie mimowolne, pamięć ukryta, percepcja subliminalna, rywalizacja obuoczna, substytucja sensoryczna), modele koncekcjonistyczne przetwarzania informacji, wpływ afektu na elementarne procesy przetwarzania informacji, poznawcze i emocjonalne uwarunkowania skuteczności reklamy. Więcej informacji > tutaj.

Spotkanie poprowadziła Agata Dziuba z redakcji „Filozofuj!”.


Współorganizator

logo-de-revo

Patronat

logo (1)


Kluby „Filozofuj!” – to nowo tworzone nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.

Osoby, które chciałby pomóc przy zorganizowaniu spotkania Klubu „Filozofuj!” w swoim mieście, zapraszamy do współpracy. Szczegóły > tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy