Filozofia kultury Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z szóstego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku: Kultura? A cóż to takiego?

Szósta debata gdańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 6 grudnia o godz. 18.00. W Europejskim Centrum Solidarności dyskutowali dr hab. Aleksandra Derra (UMK) oraz dr Artur Szutta (UG), redaktor naczelny „Filozofuj!”. Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, czym jest kultura, jakie są jej relacje z filozofią, czy kultury można oceniać i czy między nimi możliwy jest dialog.

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECS

Czym jest kultura? – i czy w ogóle da się odpowiedzieć na to pytanie? Można powiedzieć, że jest ona tym, co jest wspólne wszystkim – symbole, sposoby myślenia, pewne imaginarium itp. Jednak w takim rozumieniu kulturą jest właściwie wszystko. Takie pojęcie kultury zdaje się być zbyt obszerne – sugerowała dr Aleksandra Derra.

Kultura jest wszystkim tym, co jest owocem naszych działań. Jest pewnym systemem możliwości, jaki możemy założyć, niczym okulary – twierdził dr Szutta. Padło również sformułowanie głoszące, że kultura jest „uprawą człowieka” – było to odwołanie do łacińskiego pojęcia cultus agri (uprawa roli), od którego pochodzi słowo „kultura”. Redaktor naczelny naszego magazynu nawiązał tym samym do klasycznego rozumienia pojęcia kultury, w którym najważniejszą rolę pełniło takie kształtowanie człowieka, aby nie pozostawał na poziomie zwierzęcia ale mierzył wyżej.

Z tego stwierdzenia wyłoniły się kolejne problemy: jeżeli mamy w sobie coś świadomie uprawiać, to musimy być na to przygotowani – jak się do tego przygotować? – pytała dr Derra. Następnie: kto ustala, co jest normą?; co z podziałem na kulturę niską i wysoką?; i czy wartościowanie typu wyższe/niższe zawsze jest krzywdzące? Redaktor naczelny „Filozofuj!” twierdził, że pewna osoba może być dla nas wzorem i to może być źródłem naszego rozwoju oraz wzrostu, a także, że nie możemy uniknąć hierarchizowania i zwykle oczekujemy tego, że ktoś nam powie, co warto wybrać.


IR1A8408
IR1A8418
IR1A8524
IR1A8471
IR1A8409
IR1A8410
IR1A8411
IR1A8419
IR1A8422
IR1A8424
IR1A8458
IR1A8432
IR1A8448
IR1A8482
IR1A8545
IR1A8474
IR1A8472
IR1A8468
IR1A8464
IR1A8453
IR1A8503
IR1A8501
IR1A8508
IR1A8517
IR1A8518
IR1A8533
IR1A8408 IR1A8418 IR1A8524 IR1A8471 IR1A8409 IR1A8410 IR1A8411 IR1A8419 IR1A8422 IR1A8424 IR1A8458 IR1A8432 IR1A8448 IR1A8482 IR1A8545 IR1A8474 IR1A8472 IR1A8468 IR1A8464 IR1A8453 IR1A8503 IR1A8501 IR1A8508 IR1A8517 IR1A8518 IR1A8533

Fot. Justyna Wasiniewska


Dyskutanci zastanawiali się również nad tym, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia kulturze. Podczas poszukiwania odpowiedzi na te pytania wyłoniły się kolejne problemy: co z filozofią, która przedziera się w coraz to nowe i obce dla siebie obszary rzeczywistości, jak np. „filozofia fryzur”?; i w związku z tym, co pociąga za sobą zmiana sensu i znaczenia tej nazwy w powszechnym odbiorze? Pojawiły się również kwestie żywo dotyczące naszej działalności:  czy warto upraszczać filozofię w celu jej popularyzacji?; czy nie zniekształca to jej istoty?; oraz: jeżeli w kulturze panuje logika typu „kupić/sprzedać”, to czy filozofia powinna się jej podporządkować? 

Po zakończeniu pierwszej części debaty, przyszła kolej na oddanie głosu publiczności. Padło wiele pytań z sali oraz próśb o doprecyzowanie niektórych stanowisk. Wszystkich, którzy nie mogli wziąć czynnego udziału w wydarzeniu, zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z debaty albo wysłuchania pliku audio. Na kolejną debatę gdańskiego Klubu „Filozofuj!” zapraszamy już wkrótce.

Monika M. Zielińska


Relację ze spotkania w wersji audio można pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podziękowania składamy:

  • patronom, partnerom i gospodarzowi — Europejskiemu Centrum Solidarności,
  • dyskutantom — prof. Aleksandrze Derze i dr. Arturowi Szuttcie,
  • prowadzącemu — Wojciechowi Czapkowskiemu,
  • transmitującemu debatę na żywo — Przemysławowi Kowalskiemu,
  • pomagającym przy organizacji: Marcinowi Klocowi, Natalii Marcinowskiej, Karolinie Mierczak, Izabeli Sankowskiej, Michałowi Walkowskiemu, Justynie Wasiniewskiej i Monice Zielińskiej.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udział:

derra_aleksandraDr hab. Aleksandra Derra – Filozofka, filolożka, tłumaczka. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prowadzi badania w „Centre for Gender and Women’s Studies” na Trinity College Dublin w Irlandii (research visiting fellow). Współzałożycielka podyplomowych studiów z zakresu gender na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Zajmuje się problemem płci w nauce i kulturze, fenomenem cielesności w filozofii współczesnej, współczesną feministyczną filozofią nauki oraz studiami nad nauką i technologią. Ostatnio wydała książkę: Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej Filozofii nauki i w praktyce badawczej (Warszawa 2013) oraz (współ)redagowała prace: Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów (z Ewą Bińczyk, Toruń: 2014) i Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość (z Ewą Bińczyk i Januszem Grygieńciem, Toruń 2015). Strona internetowa: www.aleksandra-derra.eu.

szuttaDr Artur Szutta – Filozof, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w filozofii społecznej, etyce i metaetyce. Redaktor naczelny magazynu „Filozofuj!”. Jego pasje to przyrządzanie smacznych potraw, nauka języków obcych (obecnie węgierskiego i chińskiego), chodzenie po górach i gra w piłkę nożną.

Dyskusję moderował Wojciech Czapkowskia koordynatorem spotkania była Celina Głogowska.


Współorganizator

ECS

Partner

wmbp

Patroni

trojmiastopl-logo      radioMors            go_trojmiasto


Kluby „Filozofuj!” – to nowo tworzone nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy