Filozofia nauki Lublin

Relacja z czwartego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Lublinie pt. „Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?” – wokół nr. 10 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Lubelskie spotkanie Klubu „Filozofuj!” poruszające temat relacji między nauką i filozofią odbyło się tym razem w pubie Czarna Owca. W ten chłodny listopadowy wieczór publiczność bardzo szybko zapełniła wszystkie dostępne miejsca, by móc wysłuchać zaproszonych gości specjalnych. Gdy tylko ucichła muzyka, dr hab. Andrzej Łukasik i prof. dr hab. Zenon Roskal rozpoczęli niezwykle ciekawą dyskusję, moderowaną przez Jacka Jarockiego, redaktora prowadzącego numeru „Filozofuj!” dotyczącego omawianej tematyki.

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Pubu Czarna Owca  za udostępnienie sali.

czarna-owca-lublin

Przez ponad godzinę zaproszeni goście odpowiadali na pytania zadawane przez moderatora, a także odnosili się wzajemnie do swoich wypowiedzi. Rozbieżność poglądów ujawniła się już przy pierwszym pytaniu – według prof. Łukasika filozofii nie należy uprawiać niezależnie od nauki, natomiast zdaniem prof. Roskal nauka nie może krępować filozofii. Odpowiedzi na kolejne pytania dotyczyły wpływu filozofii na naukę oraz użyteczności i prawdziwości wiedzy naukowej.


No Slide Found In Slider.

Fot. Andrzej Zykubek.


Gdy głos zabrała publiczność, poziom pytań utrzymywał się na równie wysokim poziomie. Poruszone zostały tematy dotyczące miejsca teologii i religii we współczesnym, zdominowanym przez naukę świecie, pocieszenia, jakie ludzie znajdują w technologii, naśladownictwa nauki przez filozofię, a także ideologii obecnej we współczesnej nauce. Największe kontrowersje wśród publiczności wzbudziła teza postawiona przez prof. Roskala głosząca, że nauka, wbrew panującej opinii, jest istotnie młodsza od filozofii.

Prawie dwugodzinne spotkanie, które zgromadziło ponad 50 osób, zostało zakończone zaproszeniem na kolejną debatę filozoficzną oraz gromkim okrzykiem – „Filozofujcie!”.

Adam Raiński


Relację ze spotkania w wersji audio można pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podziękowania kierujemy do:

  • naszych gości specjalnych: prof. Andrzeja Łukasikaprof. Zenona Roskala,
  • Jacka Jarockiego – za prowadzenie dyskusji,
  • Adama Raińskiego i Łukasza Kołodziejczyka – za zorganizowanie i promocję spotkania.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas wsparli. Spotkanie nie odbyłoby się w takiej postaci bez Waszej pomocy.


Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udział:

lukasik-umcsdr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS – Profesor nadzwyczajny UMCS, pracownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii UMCS.  Autor dzieł: “Atom. Od greckiej filozofii przyrody do fizyki współczesnej” (Wyd. UMCS, Lublin 2000) i “Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej a problem elementarności” (Wyd. UMCS, Lublin 2006). Obecnie pracuje nad zastosowaniem formalizmu mechaniki kwantowej (teorii przestrzeni Hilberta) do modelowania czynności poznawczych i procesów decyzyjnych (Quantum Cognition). Zainteresowania pozanaukowe – gitara flamenco. 

roskal-fotoprof. dr hab. Zenon RoskalPracownik Katedry Filozofii Przyrody KUL. W swojej działalności badawczej zajmuje się przedmiotową i metaprzedmiotową problematyką z zakresu szeroko rozumianej filozofii przyrody nieożywionej z elementami historii i filozofii nauki zorientowanej na eksplorację relacji nauka – technika – społeczeństwo. W wolnych chwilach zajmuje się fotografią przyrodniczą.

Dyskusję moderował Jacek Jarocki, a koordynatorami spotkania byli: Łukasz KołodziejczykAdam Raiński.

Koordynatorem ogólnopolskim Klubów „Filozofuj!” jest Celina Głogowska.


Partner

czarna-owca-lublin


Kluby „Filozofuj!” – to nowo tworzone nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować