Kluby „Filozofuj!” Poznań

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [TXTFOTO]

Z udziałem ponad 70 osób odbyła się w czwartek 31 marca pierwsza poznańska debata wokół kolejnego numeru czasopisma „Filozofuj!”, poświęconego uchodźcom i polityce multikulturalizmu. Temat był na tyle gorący, że trudno było utrzymać debatę w filozoficznych ryzach. 

Poznaniacy dopisali wyjątkowo licznie, wypełniając po brzegi Geranium Caffe przy ul. Strzałkowskiego. Dla wielu zabrakło miejsc siedzących, a mimo to przysłuchiwali się blisko trzygodzinnej dyskusji, chcąc poznać opinię pracowników nauki na temat kryzysu uchodźczego. Nie zawiedli się, gdyż poznańska debata dowiodła istotnie, że filozofowie nie siedzą zamknięci w swoich wieżach z kości słoniowej, koncentrując się wyłącznie na uniwersalnych zagadnieniach, z pominięciem aktualnych wydarzeń. Dyskusja oscylowała bardzo silnie wokół faktów – zarówno tych ze sceny politycznej, jak i społecznej czy ekonomicznej.

Obserwując temperaturę coraz liczniejszych dysput imigracyjnych, można dojść do wniosku, że uchodźcy napływają do Polski drzwiami i oknami 

– oceniał znajdujący się w gronie dyskutantów oraz organizatorów debaty prof. Brzechczyn, filozof, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tymczasem jest wprost odwrotnie.

Zdaniem prof. Brzechczyna analiza struktury fenomenu imigracji wyraźnie ukazuje podział na imigrację dobrowolną oraz relokację, czyli migrację przymusową, która wchodzi w zakres propozycji Angeli Merkel.

Merkel najpierw zaprosiła do swojego kraju islamskich gości, a kiedy się okazało, że przybyło ich zbyt wielu, usiłuje wymusić na innych krajach przyjęcie nadwyżki. Kryzys imigracyjny jest dla Niemiec pretekstem do pozbycia się przykrego problemu i wymuszenia swojej woli na reszcie Europy

– oceniał prof. Brzechczyn. 

Imigracja oddolna, która ma obecnie miejsce w naszym kraju, jest regulowana przez prawa popytu i podaży, imigracja odgórna rodziłaby szereg niepotrzebnych frustracji.

Według przytoczonych przez prof. Brzechczyna danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 2013 r. w Polsce w ramach imigracji oddolnej legalnie przebywało 120 tys. cudzoziemców. Szacuje się, że, łącznie z imigrantami nielegalnymi, ich liczba nie przekracza 250 tys. Spośród 60 rodzin imigrantów chrześcijańskich z rejonu Syrii, które znalazły się na terenie Poznania dzięki działaniom Fundacji „Estera” Miriam Shaded, na stałe pozostało jedynie 6. Większość wyjechała do Niemiec, głównie z przyczyn ekonomicznych.

Dr Cezary Kościelniak, adiunkt na UAM, publicysta „Rzeczpospolitej” i „Przewodnika Katolickiego”, przypominał, że na świecie ginie obecnie z rąk islamistów około 30 tys. ludzi rocznie. Według BBC aż 45 proc. muzułmanów brytyjskich popiera przemoc jako środek do rozwiązywania konfliktów religijnych. Specyficzny kolaps polityki multikulturalizmu polega według niego na tym, że około 80 proc. imigrantów stanowią młodzi mężczyźni w wieku poborowym. Potencjalnie niebezpieczną dla Europy sytuację potwierdziła również Małgorzata Samojedny, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizująca się w prawie szariatu, badaczka doktryn islamskich.

Tym, co naprawdę warto przeczytać w numerze „Filozofuj” poświęconym uchodźcom, jest artykuł Jacka Jarockiego Przeciw otwartym granicom

– przyznała w kuluarowej dyskusji Samojedny. 

Nie można nie uznać niekonkluzywności argumentów, którymi posługują się zwolennicy przyjęcia imigrantów.

Jednak, jak pokazała czwartkowa dyskusja, nawet fakty, podobnie, jak pojęcia filozoficzne, mogą podlegać zupełnie odmiennym interpretacjom. Według danych przytoczonych przez dr Andrzeja Nowaka, adiunkta w Instytucie Filozofii UAM, zjawisku migracji towarzyszy islamofobiczna histeria. 0,5 mln ludzi więcej w Europie w wyniku tak zwanego kryzysu uchodźczego to przecież zaledwie ułamek tego, co i tak mamy rokrocznie z powodu zwykłych migracji o podłożu ekonomicznym. Wobec tego w sposób zupełnie nieuprawniony używa się określeń takich jak fala czy zalew uchodźców.

Dyskutujmy z faktami, a nie anegdotami. Obecnie około 9 na 10 kobiet doświadcza w Polsce przemocy i molestowania. Dlaczego egzystując na co dzień w kulturze gwałtu tak histerycznie obawiamy się ataków na kobiety ze strony islamistów 

– podkreślał Nowak w odniesieniu do wydarzeń w Kolonii.

Dr Nowaka poparło liczne grono przybyłych na debatę poznańskich feministek. Podobnie zdaniem jednego ze słuchaczy – fotografika Dawida Majewskiego – o islamofobii Polaków świadczyć mogą dane Europolu z lat 2006–2013, z których wynika, że spośród grupy uchodźców syryjskich w Niemczech zaledwie 0,5 proc. wchodzi w konflikt z prawem.

(pył)


No Slide Found In Slider.

Fot. Joanna Pyłka-Śmiełowska


Mimo iż zarejestrowaliśmy spotkanie kamerą, niestety nie możemy go Wam pokazać. Niezgodę na publikację nagrania wyraził bowiem dr Andrzej W. Nowak. Oświadczył on: „chciałbym skorzystać z przysługującego mi prawa do ochrony mojego wizerunku i nie zezwalam na publikowanie filmu z moim udziałem”. Nie było to spotkanie prywatne, ale publiczna debata, i nie filmowaliśmy z ukrycia, ale widoczną dla wszystkich kamerą. Jednak szanujemy wolę naszego gościa. Szkoda tylko, że nie możecie tego zobaczyć. 


Podziękowania:

  • Prelegentom – za gorącą dyskusję,
  • szczególnie prof. dr. hab. Krzysztofowi Brzechczynowi — za bycie spiritus movens całego przedsięwzięcia!
  • Poznańskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – za patronat,
  • Joannie Pyłce-Śmiełowskiej – za świetną relację z debaty,
  • Stasiowi Korzebowi – na filmowanie debaty,
  • Michałowi RakowskiemuRyszardowi Michalakowi – za sprzedaż magazynu,
  • Karolinie Jankowskiejdr Joannie Chrzanowskiej – za pomoc przy organizacji,
  • Hani Staszak z Geranium Caffe – za udostępnienie kawiarni pod dyskusję,
  • Radiu Merkury – za patronat medialny,
  • Publiczności – za wytrwałość i dociekliwość!

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas wsparli. Spotkanie nie odbyłoby się w takiej postaci bez Waszej pomocy.

Podczas spotkania można było kupić egz. „Filozofuj!” w promocyjnej cenie.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


Patronaty:

logo_if_2-300x75

images

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Poznaniu

logo03_jpg


Zachęcamy do dyskusji pod tekstem lub na naszym fanpage’u.

Sending 
User Review
5 (1 vote)

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować