Filozofia kultury Kluby „Filozofuj!” Toruń

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Toruniu pt. „Kultura? A cóż to takiego?” – wokół nr. 11 magazynu „Filozofuj!”

W poniedziałkowe popołudnie 12 grudnia 2016 w kawiarni Centrum Sztuki Współczesnej Cafe pARTer zjawiła się grupa ludzi w różnym wieku, aby zastanowić się nad kulturą oraz tradycyjnie, jak podczas każdego spotkania, nad filozofią. Znakomici goście: prof. Jacek Bartyzel i prof. Andrzej Szahaj zostali poproszeni o odpowiedź na trzy główne pytania: czym jest kultura, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia czerpie z kultury oraz czy istnieją wartości uniwersalne – wspólne dla wszystkich kultur.

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Cafe pARTer za udostępnienie sali.


Czym jest kultura?

Jako pierwszy głos zabrał prof. Szahaj, który stwierdził, że kultura to zespół przekonań, które mówią nam, co warto robić i do czego powinniśmy zmierzać. Podkreślił on również, że kultura nie jest czymś prywatnym, składa się z wielu sfer, a dodatkowo przypomniał o czymś tak oczywistym jak różnice kulturowe między ludźmi. Natomiast prof. Bartyzel zwrócił uwagę na to, że wstyd i poczucie prawdy zezwala na działalność kulturową. Odpowiadając na kolejne pytanie, prof. Szahaj rozgraniczył kulturę europejską i zachodnią. Zaznaczył przy tym rolę filozofii jako narzędzia krytyki w naszej kulturze, które jednocześnie spaja ją w całość; zaznaczył również, że jako Europejczycy jesteśmy wyjątkowi ze względu na fakt, że łączymy kulturę z filozofią.

Dyskutanci byli w pełni zgodni w kwestii niemożliwości bycia zakorzenionym w wielu kulturach. Profesorowie przyznali, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, gdyż od początku życia wychowujemy się w jednej kulturze, co sprawia, że trudno wyskoczyć z „kulturowego więzienia”. Dodatkowo ludzie muszą być świadomi, że kultury nigdy nie będziemy w stanie poznać w pełni.


Fot. Dorota Kutnik


Filozofia zawsze z boku

Drugą częścią spotkania była rozmowa z publicznością. Ciekawym spostrzeżeniem uczestniczki debaty było porównanie filozofii w życiu współczesnym  do muzyki granej w lokalu do kotleta, a że debata odbywała się w kawiarni, nie można było uniknąć odgłosów charakterystycznych dla tego miejsca, co doskonale wkomponowało się w treść pytania. Profesorowie przyznali, że tak jak muzyka grana do zwykłego kotleta jest zbędna, filozofia jest odsuwana na bok przez dużą część społeczeństwa, wydaje się im niepotrzebna do życia, jest ona jedynie dodatkiem.  Dyskutanci zgodzili się z tym stwierdzeniem, a także przyznali, że niestety filozofia nigdy nie miała swojego złotego wieku w kulturze polskiej – jej rola wzrastała i nadal wzrasta w momentach głębokiego kryzysu egzystencjalnego. Prof. Szahaj wyciągnął z tego wniosek, że brak ogromnego zainteresowania filozofią świadczy o tym, że nasze pokolenie nie cierpi z powodu głębokiego kryzysu egzystencjalnego.

Angelika Zakrzewska


Relację ze spotkania w wersji audio można pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podziękowania kierujemy do:

  • naszych gości specjalnych: prof. Andrzeja Szahaja i prof. Jacka Bartyzela.

Dziękujemy wszystkim przybyłym oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek nas wsparli.


Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udział:

prof-bartyzelDr hab. Jacek Bartyzel

Profesor nauk społecznych, publicysta oraz działacz społeczny. Od 2003 roku jest kierownikiem Katedry Hermeneutyki i Polityki UMK w Toruniu. Autor kilkuset artykułów oraz książek. Jako działacz społeczny jest współzałożycielem wielu organizacji m.im. Ruchu Młodej Polski i Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Interesuje się teatrologią, historią doktryn politycznych i filozofią polityki. Obecnie jego teksty publikują miesięczniki „Zawsze wierni” i „Opcja na prawo”.


Prof. dr hab. Andrzej Szahaj

Profesor filozofii, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Autor ponad stu publikacji naukowych. Interesuje się głównie filozofią kultury oraz filozofią polityki. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał dwukrotnie nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej.

Dyskusję moderowała Lena Paracka, a koordynatorem spotkania była Aleksandra Jendykiewicz.

Koordynatorem ogólnopolskim Klubów „Filozofuj!” jest Celina Głogowska.


Partner

10987766_1552454764979233_4859487614829134547_n

Patroni

  radio-sfera-patronat toronto-patronat


Kluby „Filozofuj!” – to nowo tworzone nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy