Kluby „Filozofuj!” Lublin

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Lublinie „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Tym razem w Lublinie debatowaliśmy o uchodźcach i mulikulturalizmie – wokół siódmego numeru naszego magazynu. Spotkanie było niezwykle ciekawe i momentami bardzo gorące. Gośćmi specjalnymi byli: ks. prof. Andrzej Szostek i dr. hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS. Dyskutował z nimi i dyskusję prowadził Jacek Jarocki, nasz kolega redakcyjny. Choć filozofia traktuje o rzeczach ponadprzestrzennych i ponadczasowych, temat sprowadził filozofię na ziemię... do Kawiarni Kawka w Lublinie, w której jednak od początku brakowało przestrzeni, a i czasu w końcu zabrakło, by wypowiedzieć wszystkie argumenty. Zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania relacji ze spotkania.

W środowy, ciepły wieczór 6 kwietnia do Kawiarni Kawka w Lublinie przybyło ok. 50 osób. Zbyt wiele, aby wszyscy komfortowo mogli wysłuchać dyskusji. Znowu nie doceniliśmy publiczności.  Dziękujemy za liczne przybycie i przepraszamy za tę wpadkę organizacyjną.

Dyskusję otworzył Jacek Jarocki, po czym oddał głos dwóm znakomitym gościom: ks. prof. Szostkowi oraz dr hab. Leszkowi Kopciuchowi. Na końcu sam przedstawił swoje stanowisko, które zaprezentował w tekście na łamach „Filozofuj!”. Dyskutanci mieli po 5 min na przedstawienie swojego stanowiska. Następnie dyskutanci odnieśli się do swoich stanowisk i zrobiło się goręcej. Do tego w kolejnej części spotkania włączyła się – przy akompaniamencie espresso – publiczność. Zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania relacji.


No Slide Found In Slider.

Szczególne podziękowania za organizację i promocję spotkania należą się:

  • Paulinie Wiejak – to ona przygotowała i koordynowała promocję spotkania, także w mediach,
  • Jackowi Jarockiemu – za świetne prowadzenie spotkania,
  • Adianie Sajur – za promocję spotkania,
  • Aleksandrowi Trubiłowiczowi – za promocję spotkania i sprzedaż numerów w trakcie spotkania,
  • Justynie Kurlak – za promocję spotkania,
  • Magdzie Kowalskiej – dziennikarce Radia Lublin, za nagranie spotkania.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas wsparli. Spotkanie nie odbyłoby się w takiej postaci bez Waszej pomocy.

Dziękujemy też wspaniałej publiczności spotkania za przybycie i ciekawe pytania!


Relację ze spotkania w wersji audio można pobrać lub odsłuchać:


Podczas spotkania można było kupić egz. „Filozofuj!” w promocyjnej cenie.


Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udział:

AndrzejSzostekKs. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Ur. 9 XI 1945 r. w Grudziądzu. W latach 1992–1998 prorektor KUL, a w latach 1998–2004 – rektor KUL. Od 2002 kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii KUL JPII. Główne zainteresowania: racjonalne podstawy etyki, problematyka sumienia, niektóre zagadnienia z zakresu etyki szczegółowej (etyka życia, etyka miłości, etyka a polityka), myśl etyczna i antropologiczna K. Wojtyły/Jana Pawła II. Więcej informacji na stronie KUL > tutaj.

leszekkopciuchDr hab. Leszek Kopciuch, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Urodzony w Lubaczowie.  W roku 1992 uzyskał magisterium z filozofii. Od roku 1994 zatrudniony w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej UMCS. W roku 2000  uzyskał stopień doktora (rozprawa „Ontologia bytu historycznego u N. Hartmanna), a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego (specjalności: aksjologia, etyka, historia filozofii);  tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wolność a wartości: Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner.  Prowadzi badania z zakresu historii filozofii (głównie niemieckiej) oraz etyki, aksjologii i filozofii dziejów. Tłumacz niemieckojęzycznych tekstów filozoficznych (tłumaczył m.in. teksty N. Hartmanna, R. Carnapa, M. Schlicka, O. Neuratha). Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Kultura i Wartości” http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/. Więcej informacji na stronie UMCS > tutaj oraz na stronie prywatnej > tutaj.

Mgr Jacek Jarocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Jarocki-zdjecieDoktorant w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL. Zainteresowania naukowe: filozofia umysłu, historia filozofii analitycznej, filozofia nauki. Poza nauką interesuje się muzyką (prowadzi blog z recenzjami oraz grywa w zespole), współczesną literaturą francuską oraz niskobudżetowymi filmami o zombi. Więcej informacji > tutaj.


Patronat medialny nad spotkaniem objęło Radio Lublin.

radio_lublin

Sending 
User Review
0 (0 votes)

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy