Kluby „Filozofuj!” Lublin

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Lublinie „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Tym razem w Lublinie debatowaliśmy o uchodźcach i mulikulturalizmie – wokół siódmego numeru naszego magazynu. Spotkanie było niezwykle ciekawe i momentami bardzo gorące. Gośćmi specjalnymi byli: ks. prof. Andrzej Szostek i dr. hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS. Dyskutował z nimi i dyskusję prowadził Jacek Jarocki, nasz kolega redakcyjny. Choć filozofia traktuje o rzeczach ponadprzestrzennych i ponadczasowych, temat sprowadził filozofię na ziemię... do Kawiarni Kawka w Lublinie, w której jednak od początku brakowało przestrzeni, a i czasu w końcu zabrakło, by wypowiedzieć wszystkie argumenty. Zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania relacji ze spotkania.

W środowy, ciepły wieczór 6 kwietnia do Kawiarni Kawka w Lublinie przybyło ok. 50 osób. Zbyt wiele, aby wszyscy komfortowo mogli wysłuchać dyskusji. Znowu nie doceniliśmy publiczności.  Dziękujemy za liczne przybycie i przepraszamy za tę wpadkę organizacyjną.

Dyskusję otworzył Jacek Jarocki, po czym oddał głos dwóm znakomitym gościom: ks. prof. Szostkowi oraz dr hab. Leszkowi Kopciuchowi. Na końcu sam przedstawił swoje stanowisko, które zaprezentował w tekście na łamach „Filozofuj!”. Dyskutanci mieli po 5 min na przedstawienie swojego stanowiska. Następnie dyskutanci odnieśli się do swoich stanowisk i zrobiło się goręcej. Do tego w kolejnej części spotkania włączyła się – przy akompaniamencie espresso – publiczność. Zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania relacji.


No Slide Found In Slider.

Szczególne podziękowania za organizację i promocję spotkania należą się:

  • Paulinie Wiejak – to ona przygotowała i koordynowała promocję spotkania, także w mediach,
  • Jackowi Jarockiemu – za świetne prowadzenie spotkania,
  • Adianie Sajur – za promocję spotkania,
  • Aleksandrowi Trubiłowiczowi – za promocję spotkania i sprzedaż numerów w trakcie spotkania,
  • Justynie Kurlak – za promocję spotkania,
  • Magdzie Kowalskiej – dziennikarce Radia Lublin, za nagranie spotkania.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas wsparli. Spotkanie nie odbyłoby się w takiej postaci bez Waszej pomocy.

Dziękujemy też wspaniałej publiczności spotkania za przybycie i ciekawe pytania!


Relację ze spotkania w wersji audio można pobrać lub odsłuchać:


Podczas spotkania można było kupić egz. „Filozofuj!” w promocyjnej cenie.


Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udział:

AndrzejSzostekKs. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Ur. 9 XI 1945 r. w Grudziądzu. W latach 1992–1998 prorektor KUL, a w latach 1998–2004 – rektor KUL. Od 2002 kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii KUL JPII. Główne zainteresowania: racjonalne podstawy etyki, problematyka sumienia, niektóre zagadnienia z zakresu etyki szczegółowej (etyka życia, etyka miłości, etyka a polityka), myśl etyczna i antropologiczna K. Wojtyły/Jana Pawła II. Więcej informacji na stronie KUL > tutaj.

leszekkopciuchDr hab. Leszek Kopciuch, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Urodzony w Lubaczowie.  W roku 1992 uzyskał magisterium z filozofii. Od roku 1994 zatrudniony w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej UMCS. W roku 2000  uzyskał stopień doktora (rozprawa „Ontologia bytu historycznego u N. Hartmanna), a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego (specjalności: aksjologia, etyka, historia filozofii);  tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wolność a wartości: Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner.  Prowadzi badania z zakresu historii filozofii (głównie niemieckiej) oraz etyki, aksjologii i filozofii dziejów. Tłumacz niemieckojęzycznych tekstów filozoficznych (tłumaczył m.in. teksty N. Hartmanna, R. Carnapa, M. Schlicka, O. Neuratha). Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Kultura i Wartości” http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/. Więcej informacji na stronie UMCS > tutaj oraz na stronie prywatnej > tutaj.

Mgr Jacek Jarocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Jarocki-zdjecieDoktorant w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL. Zainteresowania naukowe: filozofia umysłu, historia filozofii analitycznej, filozofia nauki. Poza nauką interesuje się muzyką (prowadzi blog z recenzjami oraz grywa w zespole), współczesną literaturą francuską oraz niskobudżetowymi filmami o zombi. Więcej informacji > tutaj.


Patronat medialny nad spotkaniem objęło Radio Lublin.

radio_lublin

Sending 
User Review
0 (0 votes)

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy