Gdańsk Relacje i reportaże

Relacja z 10. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku: „Niezawiniona wina?”

16 maja 2022 r. w „Cafe Oficyna” w Gdańsku w ramach spotkania Klubu „Filozofuj!” poświęconego trafowi moralnemu słuchacze mieli okazję posłuchać dyskusji dra Pawła Pijasa i Wojciecha Jankowskiego.

Czy możemy ponosić odpowiedzialność moralną za to, co od nas nie zależy? A jeśli nie, to czy moralność jest zupełnie wolna od przygodności? Czy można nas winić za to, czego nie zamierzaliśmy zrobić a nawet nie byliśmy w stanie przewidzieć? Czy założenie istnienia trafu konstytutywnego odbiera nam wolność woli? M.in. z tymi pytaniami mierzyli się uczestnicy gdańskiej debaty na temat trafu moralnego. 

Poniżej zamieszczamy nagranie ze spotkania. Zostało ono przygotowane przez naszego wolontariusza, stąd pojawiające się zakłócenie w obrazie, za co przepraszamy.


W dyskusji wzięli udział:

Paweł Pijas – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL. Zainteresowania badawcze: etyka, epistemologia, historia filozofii (M. Scheler, F. Nietzsche, B. Williams), metafilozofia.

 

Wojciech Jankowski – mgr, absolwent prawa i filozofii na UG. Asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa- WPiA UG. Aplikant adwokacki,   mediator.

 

 

Spotkanie poprowadził Paweł Sikora. 


Szczególne podziękowania kierujemy do naszego Partnera – Kawiarni „Cafe Oficyna”: 


Wydarzenie jest objęte Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Gdańska:


Filozofuj!” jest w gronie partnerów „ Metropolitarnej Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas gdańskich spotkań  Klubów „Filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

 

Dziękujemy naszym Patronom:

                           


Więcej na temat trafu moralnego możecie przeczytać w nowo wydanej książce dr. Pawła Pijasa „Etyka i kontyngencja. Bernarda Williamsa projekt etyki antyteoretycznej”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Academicon. Można ją nabyć > tutaj.

 


Zobacz relację ze spotkań Klubów „Filozofuj!”  w innych miastach.

Kluby „Filozofuj!” – to nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy