Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z 11. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie: „W poszukiwaniu istoty nadziei”

10 maja 2022 r. w księgarnio-kawiarni De Revolutionibus Books&Cafe w Krakowie w ramach spotkania Klubu „Filozofuj!” poświęconego istocie nadziei słuchacze mieli okazję posłuchać dyskusji prof. Piotra Bartuli oraz prof. Jacka Jaśtala.

Krakowskie spotkanie było pierwszą z dwóch majowych debat poświęconych filozoficznym aspektom nadziei. Cykl zaczęliśmy od przyjrzenia się samemu pojęciu. Dyskutanci próbowali ustalić czym jest nadzieja: postawą, uczuciem, czy raczej cnotą oraz czym nadzieja różni się od wiary.

Spotkanie tradycyjnie podzielone zostało na dwie części: najpierw było można wysłuchać dyskusji zaproszonych ekspertów. Następnie głos został oddany publiczności – każdy z przybyłych mógł zadać pytanie.

Podczas spotkania było można zakupić książkę dr. hab. Jacka Jaśtala Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis  w promocyjnej cenie oraz drukowaną wersję czasopisma również z rabatem.

Poniżej zamieszczamy nagranie ze spotkania. Zostało nagrane przez naszą wolontariuszkę telefonem komórkowym, stąd dość słaba jakość obrazu i dźwięku, za co przepraszamy.


W dyskusji wzięli udział:

Jacek Jaśtal – dr hab., pracuje na Politechnice Krakowskiej. Zajmuje się metaetyką oraz historią etyki i moralności (w szczególności starożytnej), socjologią moralności oraz współczesnymi zmianami społecznymi związanymi z rozwojem technologii informatycznych. Opublikował m.in. książki: Etyka i charakter, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Etyka i czas. Wariacje aretologiczne, Czas i bezczasowość. Konstrukcje społeczne i doświadczenie osobowe (wraz z I. Butmanowicz-Dębicką), oraz ostatnio Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis.

Piotr Bartula – dr hab., pracownik naukowy Zakładu Filozofii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista. Zajmuje się polską i zachodnią filozofią polityki, twórca tzw. testamentowej teorii sprawiedliwości. Autor książek: Kara śmierci – powracający dylemat, August Cieszkowski redivivus, Liberalizm u kresu historii, Aspołeczne „my”. 

Spotkanie poprowadziła Zuzanna Szutta.


Szczególne podziękowania kierujemy do naszego Partnera – Kawiarni „De Revolutionibus. Books & Café”: 

De Revolutionibus Books&Cafe
Jedno z niewielu miejsc w galaktyce, gdzie dobra książka spotyka się z dobrą kawą


Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego:


Dziękujemy naszym Patronom:
        


Drugą debata z cyklu, podejmująca temat racjonalności nadziei, odbyła się w Lublinie. Wkrótce dodamy relację również z tego spotkania.


Zobacz relację ze spotkań Klubów „Filozofuj!”  w innych miastach.

Kluby „Filozofuj!” – to nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.