Konferencje Patronaty Relacje i reportaże

Relacja z III Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej Episteme

episteme-patronat-relacja
W dniach 4–5 czerwca na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna Episteme. W wydarzeniu wzięło udział ok. 90 pasjonatów filozofii z całej Polski. Patronem konferencji był nasz magazyn.
 Zob. zapowiedź konferencji.

W Konferencji udział wzięli pasjonaci filozofii – w tym pracownicy naukowi, a także studenci i doktoranci z wielu ośrodków z całej Polski. Podczas Konferencji mieli oni szansę zaprezentować swoje prace w formie wystąpień ustnych w siedmiu sekcjach tematycznych: Epistemologia, filozofia umysłu, filozofia języka, kognitywistyka; Etyka, aksjologia; Filozofia kultury, estetyka, antropologia; Filozofia polityki, filozofia prawa; Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych; Filozofia religii oraz Metafizyka i ontologia.

Głównym celem trzeciej edycji Konferencji Episteme była integracja środowiska osób zainteresowanych filozofią oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli, idei, zawiązania nowych, ciekawych znajomości, a także promocji filozofii.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
 • Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS
 • Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS
 • Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 • Dr hab. Jolanta Zdybel
 • Dr hab. Andrzej Niemczuk
 • Dr hab. n. med. Jarosław Sak
 • Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
 • Dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski
 • Dr hab. Andrzej Kapusta

Jako Goście Honorowi swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Dr hab. Andrzej Chmielecki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego – Kilka uwag o naturze poznania,
 • Dr hab. Tadeusz Bartoś, prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Resentyment narodu polskiego a spontaniczne i bezrefleksyjne poczucie wartości własnego życia

No Slide Found In Slider.

III edycja Konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 90 uczestników z całej Polski. W Konferencji wzięli udział zarówno studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele Partnerów Konferencji. W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Klip pokonferencyjny

 


Miejsce: Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin

Czas: 4–5 czerwca 2016 r.

Organizatorzy konferencji: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka UM w Lublinie.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Prezydent m. Lublin, Marszałek Województwa Lubelskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich,

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli: TVP Kultura, Czasopismo „Filzofuj!”, Radio eR, Telewizja Akademicka TV UMCS.

Strona konferencji dostępna jest > tutaj.

 Profil konferencji na Facebooku > tutaj.


Informacja na temat trybu udzielania patronatów jest > tutaj.

Sending 
User Review
0 (0 votes)

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy