Relacje i reportaże

Relacja z LXVI Tygodnia Filozoficznego „Filozofia jutra”

Od 22 do 25 kwietnia 2024 r. (od poniedziałku do czwartku) odbywał się Tydzień Filozoficzny; w tym roku pod tytułem „Filozofia jutra”. Była to konferencja zorganizowana przez Koło Filozoficzne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którą „Filozofuj!” tradycyjnie objęło patronatem medialnym.

Wszystkie wystąpienia podczas tego Tygodnia Filozoficznego tematycznie dotyczyły tego, co przypuszczalnie ma wystąpić w przyszłości.

W poniedziałek pierwszy wykład, który miał tytuł „Logika jutra”, wygłosił o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk. Kolejny referat został zatytułowany „Krótka historia przyszłych pokoleń. O argumencie „zamka błyskawicznego” i przedstawił go dr hab. Wojciech Lewandowski. Następne wystąpienie pod tytułem „Przyszłość chrześcijaństwa” było dwugłosem prelegentów: prof. dr hab. Tomasza Polaka i prof. dr hab. Jacka Wojtysiaka. Potem nastąpił wykład pod tytułem „Nowy paradygmat czy ślepy zaułek? Miejsce panpsychizmu w najnowszych badaniach nad umysłem”, a wygłosił go dr Jacek Jarocki. Ostatni poniedziałkowy referat miał tytuł „Czy można handlować życiem wiecznym? – Stanisław Lem o zakładzie Pascala”, a przedstawił go dr Piotr Lipski.

We wtorek pierwszy referat nosił tytuł „Filozofia jutra. Uwagi metafilozoficzne” i wygłosił go prof. dr hab. Ryszard Kleszcz. Kolejny wykład został zatytułowany następująco: „Przewidywalne i nieprzewidywalne. Odpowiedzialność za nieodległą przyszłość” i był zaprezentowany przez s. prof. dr hab. Barbarę Chyrowicz. Następny referat zatytułowany „Klimatyczna reformacja w epoce antropocenu” wygłosił dr hab. Zbigniew Wróblewski. Potem miał miejsce wykład pod tytułem „Czy widać zmierzch konsumpcjonizmu?”, który został zaprezentowany przez prof. dr hab. Lesława Hostyńskiego. Następnie referat pod tytułem „Edukacja na rozdrożu – jaka filozofia edukacji?” przedstawiła dr hab. Imelda Chłodna-Błach. Ostatni wtorkowy wykład został zatytułowany „Przyszłość scholastyki” i został wygłoszony przez prof. dr hab. Artura Andrzejuka.

W środę pierwszy wykład pod tytułem „Sztuczna inteligencja i robotyka w kontekście prawnym – wybrane problemy” wygłosił dr hab. Grzegorz Tylec. Potem nastąpił zaprezentowany przez dr Łukasza Sarowskiego referat pod tytułem „Wybrane problemy definiowania na gruncie sztucznej inteligencji i robotyki – kontekst prawny i społeczny”. Po tych dwóch pierwszych wykładach środowych odbyło się Spotkanie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich pod tytułem „Czy duszpasterstwo i ewangelizacja potrzebują dziś filozofii?”. Dalej miał miejsce wykład zatytułowany „Zagrożenia związane z rozwojem inteligentnych maszyn” i był wygłoszony przez prof. dr hab. Andrzeja Kisielewicza. Następny przedstawiony już przez prof. dr hab. Pawła Garbacza referat zatytułowano „Coincidentia oppositorum w badaniach nad sztuczną inteligencją”. Dalej miał miejsce wykład pod tytułem „Jakiego postępu naprawdę dzisiaj potrzebujemy?”, a jego referentką była dr Alicja Pietras. Ostatni środowy wygłoszony przez prof. dr hab. Tomasza Bigaja wykład zatytułowano „Czy w teorii względności można zdefiniować upływ czasu?”.

W czwartek pierwszy referat pod tytułem „Transhumanizm – utopia ostateczna” przedstawiła dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik. Potem miał miejsce wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Grzegorza Hołuba wykład zatytułowany „Transhumanizm a religia. W poszukiwaniu nowego paradygmatu”. Dalej nastąpił referat pod tytułem „Filozofia w dobie sztucznej inteligencji. Martwić się, czy patrzeć z nadzieją?”, którego prelegentem był dr hab. Artur Szutta. Ostatni wykład LXVI Tygodnia Filozoficznego został zatytułowany „O Zbawiennej Prawdzie w religii, filozofii, nauce, sztuce i konsumpcjonizmie”, a wygłosił go dr hab. Cezary Mordka.

W czasie LXVI Tygodnia Filozoficznego, jak co roku, „Filozofuj!” miał oswoje stoisko wydawnicze.

Opracowanie: Michał Fornal 


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy