Ogłoszenia

Resort nauki dofinansuje filozoficzne czasopisma naukowe

12 polskich czasopism filozoficznych zostało zakwalifikowany do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ogłoszonego przez resort nauki. Na liście zabrakło takich tytułów jak choćby „Kronos”, „Ethos” czy „Filo-Sofia”.

Oto czasopisma filozoficzne, które uzyskały wsparcie:

 1. Forum Philosophicum (wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie)
 2. Civitas. Studia z filozofii polityki (wydawca: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)
 3. Studia Semiotyczne (wydawca: Polskie Towarzystwo Semiotyczne)
 4. Studia Philosophiae Christianae (wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 5. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica (wydawca: Uniwersytet Łódzki)
 6. Studia z Historii Filozofii (wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 7. Logos i Ethos (wydawca: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 8. ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal (wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 9. Etyka (wydawca: Uniwersytet Warszawski)
 10. Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria (wydawca: Uniwersytet Warszawski)
 11. Sztuka i Filozofia (wydawca: Uniwersytet Warszawski)
 12. Ethics in Progress (wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista czasopism jest > tutaj.


Open Journal Systems @ Academicon – cyfrowe serce czasopisma

Zainteresowane redakcje czasopism zapraszamy do współpracy: OJS, korekta, skład i łamanie.


Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Źródło: www.gov.pl

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy