Wywiady

Robert Piłat: Od początku studiów Kant pociągał mnie z wielką siłą

Kant jest naszym współczesnym – ocenia w odpowiedzi na pytanie ankietowe na temat znaczenia myśl Immanuela Kanta prof. Robert Piłat.

W numerze „Die Welt” z 20 kwietnia 2024 zamieszczono artykuł o Kantowskiej idei pokoju. Immanuel Kant zgadzał się z Thomasem Hobbesem, że stan wojny nie jest anomalią, lecz naturalną cechą ludzkich społeczności. Wysiłek zaprowadzania pokoju nie może więc odwoływać się do naturalnej dobroci człowieka, lecz musi uciec się do wynalazków rozumu, w szczególności do prawodawstwa. Pokój potrzebuje praw konstytucyjnych, prawa ludów i prawa światowego. Wielu zobaczy w tym oświeceniową utopię, szczególnie w świetle obecnego stanu świata. Ale Kant wiedział, co mówi. Nic z tego, co cenimy: wiedza, dobro moralne, pokój światowy nie zaistnieje w rzeczywistości, jeśli nie zostanie ugruntowane w idealnych warunkach możliwości, dostępnych jedynie radykalnej refleksji. Nawet jeśli nie można ich spełnić całkowicie, trzeba żyć tak, jakby niemożliwe było możliwe. 

Od początku studiów filozoficznych Kant pociągał mnie z wielką siłą. Pracę magisterską poświęciłem związkowi woli i rozumu w jego filozofii. Chociaż nigdy nie zostałem specjalistą od kantyzmu, to jego postawę filozoficzną przyswoiłem sobie jako własną i otuchą napełnia mnie fakt, że odwołanie do niego znajduję w codziennej gazecie. A w dziedzinie teoretycznej Kant i idea trancendentalizmu przeżywa prawdziwy renesans w koncepcji Roberta Brandoma. Kant jest naszym współczesnym. 


Pytanie ankietowe: Jakie znaczenie z Pana/Pani osobistego punktu widzenia ma myśl Immanuela Kanta dla współczesnej filozofii?


Robert Piłat – profesor filozofii na UKSW. Zajmuje się filozofią umysłu, epistemologią, etyką, filozofią literatury. Propagator filozofii w szkołach i radiu. Autor wielu cykli audycji radiowych poświęconych filozofii: „Sowa Minerwy”, „Filozoficzny telefon”, „Alfabet filozoficzny”, „Filozoficzne pytania wielkich pisarzy”, „Rachunek myśli”. Ostatnie publikacje książkowe: O rozsądku i jego szaleństwach (2019), O pułpkach poznania (2020), Pojęcia i rozumienie świata (2021). W wolnych chwilach amatorsko muzykuje, odbywa dalekie wyprawy rowerowe i poszukuje nowych dźwięków na festiwalu Warszawska Jesień.


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy