Ogłoszenia

Rocznica opublikowania pierwszego numeru „Filozofuj!”

Dokładnie rok temu ukazał się pierwszy numer „Filozofuj!”: Czym jest filozofia? Z tej okazji oferujemy wysoki rabat na zakup wszystkich numerów czasopisma i rekordowo niską cenę za cały komplet numerów z roku 2015.

Oko­licz­no­ści powsta­nia pierw­sze­go nume­ru opi­sa­li­śmy we wpi­sie pod­su­mo­wu­ją­cym rocz­ne wyda­wa­nie maga­zy­nu.

Wyjąt­ko­wa oka­zja! Oto dokład­ne zesta­wie­nie rabatów:

 

 

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać tyl­ko 27 stycz­nia (o godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).
** Kom­plet wyśle­my po uka­za­niu się ostat­nie­go, 6‑go nume­ru, tj. ok. 29 grudnia.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy