Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych # 26 – #30

rozwiązania zagadek logicznych

Zapisz się do naszego newslettera

Poniżej zna­j­du­ją się rozwiąza­nia zagadek log­icznych zamieszc­zonych w naszym dziale Zagad­ki log­iczne. W tym wpisie zna­j­du­ją się rozwiąza­nia zagadek od #26 do #30.


Zagadka logiczna #26: Trzecia próba króla Zorna

Ponieważ napisy na obu drzwiach są takie same, oba są prawdzi­we lub oba są fałszy­we. Przy założe­niu, że oba są prawdzi­we, w obu poko­jach są gar­nce ze złotem. Znaczyło­by to w szczegól­noś­ci, że w poko­ju II jest gar­niec. Ale wiado­mo, że jeśli w poko­ju II jest gar­niec, to umieszc­zony na nim napis jest fałszy­wy. Prowadzi to do sprzecznoś­ci z założe­niem, że oba napisy są prawdzi­we, więc musimy ode­jść od tego założe­nia. Pozosta­je nam opc­ja, że oba napisy są fałszy­we. W poko­ju I jest zatem niedźwiedź, a w II jest gar­niec. Więzień powinien wybrać pokój II.


Zagadka logiczna #27: Czwarta próba króla Zorna

Napis pier­wszy mówi, że w obu poko­jach są gar­nce zło­ta lub w obu poko­jach są niedźwiedzie – tylko w takich sytu­ac­jach może nie mieć znaczenia, który pokój się wybierze.

Załóżmy, że w poko­ju I jest gar­niec zło­ta. Napis na jego drzwiach jest wów­czas prawdzi­wy, co znaczy, że w poko­ju drugim również powinien zna­j­dować się gar­niec zło­ta. Ale jeśli w drugim poko­ju jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach musi być fałszy­wy, a mówi on prze­cież, że w poko­ju pier­wszym jest gar­niec zło­ta! Dochodz­imy więc do sprzecznoś­ci.

Rozważmy więc drugą możli­wość: że w poko­ju I jest niedźwiedź. Napis na jego drzwiach musi więc być fałszy­wy, co oznacza, że poko­je muszą mieć inną zawartość. Sko­ro tak, a w poko­ju I jest niedźwiedź, to w drugim będzie gar­niec zło­ta. Jeśli w poko­ju II jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest fałszy­wy – a mówi on, że w poko­ju I jest gar­niec zło­ta. Wszys­tko się więc zgadza. Więzień, o ile chce ura­tować życie, powinien wybrać pokój II.

Najnowszy numer można nabyć od 10 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy