Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych # 26 – #30

rozwiązania zagadek logicznych

Poniżej znajdują się rozwiązania zagadek logicznych zamieszczonych w naszym dziale Zagadki logiczne. W tym wpisie znajdują się rozwiązania zagadek od #26 do #30.


Zagadka logiczna #26: Trzecia próba króla Zorna

Ponieważ napisy na obu drzwiach są takie same, oba są prawdziwe lub oba są fałszywe. Przy założeniu, że oba są prawdziwe, w obu pokojach są garnce ze złotem. Znaczyłoby to w szczególności, że w pokoju II jest garniec. Ale wiadomo, że jeśli w pokoju II jest garniec, to umieszczony na nim napis jest fałszywy. Prowadzi to do sprzeczności z założeniem, że oba napisy są prawdziwe, więc musimy odejść od tego założenia. Pozostaje nam opcja, że oba napisy są fałszywe. W pokoju I jest zatem niedźwiedź, a w II jest garniec. Więzień powinien wybrać pokój II.


Zagadka logiczna #27: Czwarta próba króla Zorna

Napis pierwszy mówi, że w obu pokojach są garnce złota lub w obu pokojach są niedźwiedzie – tylko w takich sytuacjach może nie mieć znaczenia, który pokój się wybierze.

Załóżmy, że w pokoju I jest garniec złota. Napis na jego drzwiach jest wówczas prawdziwy, co znaczy, że w pokoju drugim również powinien znajdować się garniec złota. Ale jeśli w drugim pokoju jest garniec złota, to napis na jego drzwiach musi być fałszywy, a mówi on przecież, że w pokoju pierwszym jest garniec złota! Dochodzimy więc do sprzeczności.

Rozważmy więc drugą możliwość: że w pokoju I jest niedźwiedź. Napis na jego drzwiach musi więc być fałszywy, co oznacza, że pokoje muszą mieć inną zawartość. Skoro tak, a w pokoju I jest niedźwiedź, to w drugim będzie garniec złota. Jeśli w pokoju II jest garniec złota, to napis na jego drzwiach jest fałszywy – a mówi on, że w pokoju I jest garniec złota. Wszystko się więc zgadza. Więzień, o ile chce uratować życie, powinien wybrać pokój II.


Zagadka logiczna #28: Piąta próba króla Zorna

Przyjmijmy, że górny napis („W tym pokoju jest niedźwiedź”) jest na drzwiach pokoju I. Jeśli w tym pokoju jest garniec złota, to ów napis jest fałszywy, co nie zgadza się z przedstawionymi przez króla warunkami. Jeśli zaś w tym pokoju jest niedźwiedź, to napis jest prawdziwy, co również nie zgadza się z warunkami zagadki. Tak więc napis ten nie może znajdować się na drzwiach pokoju I – musi być na drzwiach pokoju II. Na drzwiach pokoju I należy więc umieścić dolny napis („W obu pokojach są niedźwiedzie”.

Pamiętamy, że warunkiem prawdziwości napisu na drzwiach pokoju I jest to, że znajduje się w nim garniec złota. W pokoju tym nie może więc być garnca – gdyby tam był, to napis byłby prawdziwy, co znaczyłoby, że w obu pokojach są niedźwiedzie. To zaś byłaby jawna sprzeczność. Musi tam więc być niedźwiedź. A skoro jest tam niedźwiedź, to napis jest fałszywy, czyli nie jest tak, że w obu pokojach są niedźwiedzie. W pokoju II jest więc garniec złota.


Zagadka logiczna #29: Szósta próba króla Zorna

Napisy IIIII przeczą sobie. A więc co najmniej jeden z nich jest prawdziwy (a jeden fałszywy). A skoro co najwyżej jeden z tych trzech napisów jest prawdziwy, to napis I musi być fałszywy, a więc garniec złota musi być w pokoju I.


Zagadka logiczna #30: Siódma próba króla Zorna

Garniec złota na pewno nie może być w pokoju II, ponieważ napis na pokoju z garncem złota jest prawdziwy (tutaj napis mówi, że w środku jest niedźwiedź, zachodziłaby więc sprzeczność). Jeżeli garniec jest w pokoju III, to prawdziwe muszą być wszystkie trzy napisy, co jest sprzeczne z warunkiem mówiącym, że co najmniej jeden z napisów jest fałszywy. Garniec jest zatem w pokoju I (a napis II jest prawdziwy, a III fałszywy).

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Zagadka logiczna #26: Trzecia próba króla Zorna
    Rozwiązanie, że garniec jest w pokoju 2, jest sprzeczne z założeniem, że napis na pokoju z garncem jest prawdziwy.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy