Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych #31 – #35

rozwiązania zagadek logicznych

Zapisz się do naszego newslettera

Poniżej zna­j­du­ją się rozwiąza­nia zagadek log­icznych zamieszc­zonych w naszym dziale Zagad­ki log­iczne. W tym wpisie zna­j­du­ją się rozwiąza­nia zagadek od #31 do #35.


Zagadka logiczna #31: Jak wyjąć monetę z butelki?

By wyjąć mon­etę, nie możesz stłuc butel­ki, wyjąć kor­ka ani wydrążyć w nim dzi­ury. Możesz za to wcis­nąć go do środ­ka i wytrząs­nąć mon­etę.


Zagadka logiczna #32: Bronx czy Brooklyn?

Rozwiązanie tej zagad­ki okaże się proste, jeśli przyjrzymy się rozkład­owi pociągów nowo­jorskiego metra. Wiemy, że pocią­gi w kierunku Brook­lynu i Bronxu przy­jeżdża­ją z jed­nakową częs­totli­woś­cią – co 10 min­ut, ale pociąg w kierunku Bronxu zawsze wjeżdża na per­on jed­ną min­utę po pociągu w kierunku Brook­lynu. Z tego powodu pociąg w kierunku Bronxu przy­jedzie na per­on jako pier­wszy tylko wtedy, gdy mężczyz­na pojawi się na stacji metra w ciągu jed­nomin­u­towego inter­wału cza­sowego między odjaz­dem pociągu w kierunku Brook­lynu, a przy­jaz­dem tego w kierunku Bronxu. Jeśli pojawi się na stacji w dowol­nym innym przedziale cza­sowym, to znaczy w cza­sie pozostałego dziewię­ciomin­u­towego inter­wału cza­sowego, pociąg w kierunku Brook­lynu nad­jedzie jako pier­wszy. Ponieważ mężczyz­na zjaw­ia się na per­onie losowo, szansa na to, że wsiądzie on do pociągu w kierunku Brook­lynu jest dziewięć razy więk­sza.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy