Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadki logicznej #41

rozwiązania zagadek logicznych

Poni­żej znaj­du­je się roz­wią­za­nie zagad­ki logicz­nej nr 41 zamiesz­czo­nej w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.


Zagadka logiczna #41: Inspektor Craig, cz. 4 (Sprawa w Paryżu)

Ci dwaj to Ber­nard i Cle­ment; co naj­mniej jeden z nich musi być win­ny. Załóż­my bowiem, że Adam jest nie­win­ny. Wów­czas, na mocy (1), musi być win­ny Ber­nard lub Cle­ment. Załóż­my teraz, że Adam jest win­ny. Jeśli Ber­nard jest win­ny, to na pew­no win­ny jest co naj­mniej jeden z dwój­ki: Ber­nard i Cle­ment. Ale załóż­my, że Ber­nard jest nie­win­ny. Wów­czas Adam jest win­ny, a Ber­nard nie­win­ny, zatem na mocy (2) Cle­ment musi być win­ny. Znów więc win­ny jest Ber­nard lub Clement.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy