Zagadki logiczne

Rozwiązanie zagadki logicznej #43

rozwiązania zagadek logicznych

Poniżej znajduje się rozwiązanie zagadki logicznej nr 43 zamieszczonej w naszym dziale Zagadki logiczne.


Zagadka logiczna #43: Inspektor Craig, cz. 6 (Sprawa w Rzymie)

Antonio nie może należeć do Towarzystwa Demonów – gdyby tak było, to jego zdanie „Jestem niewinny” byłoby fałszywe, byłby zatem winny, a to jest sprzeczne z (3). Jest zatem członkiem Towarzystwa Aniołów lub nie należy do żadnej organizacji. Zestawmy trzy możliwości, odnosząc się do zdań wygłoszonych przed pytaniami inspektora:

  1. Jeśli założymy, że Antonio należy do Towarzystwa Aniołów, jego zdanie jest prawdziwe, więc jest on niewinny. Zdanie Carlo jest wówczas również prawdziwe, Carlo jest zatem członkiem Towarzystwa Aniołów lub nie należy do żadnej organizacji. Ale założyliśmy, że Antonio należy do T.A., dlatego na mocy (1) Carlo nie może należeć do żadnej organizacji. W tej sytuacji Bianca musi należeć do T.D. Skoro winny nie należy do T.D., winny jest Carlo.
  2. Załóżmy teraz, że Antonio nie należy do żadnej organizacji i jest niewinny. Zdanie Carla jest wówczas też prawdziwe, więc Carlo należy do T.A. Ponieważ Antonio jest niewinny i Bianca musi należeć w tej sytuacji do T.D. i na mocy (3) jest niewinna, winny jest Carlo.
  3. Załóżmy wreszcie, że Antonio nie należy do żadnej organizacji i jest winny. Wówczas zdanie Bianci jest prawdziwe, Bianca musi więc należeć do T.A. W tej sytuacji Carlo musi należeć do T.D.

Wszystkie trzy możliwości są zgodne ze zdaniami wygłoszonymi przed pytaniami Craiga. Inspektor spytał najpierw Biancę, czy jest winna. Craig już wiedział, że Bianca jest niewinna, ponieważ każda z powyższych trzech możliwości zakłada niewinność oskarżyciela. Zatem odpowiedź Bianci posłużyła Craigowi tylko do ustalenia, do jakiej należy ona organizacji. Gdyby odpowiedziała prawdziwie „nie”, ujawniając tym samym, że należy do T.A., to Craig wiedziałby, iż faktycznie jedyną możliwością jest możliwość (3) i nie zadawałby wówczas więcej pytań. Jednak po odpowiedzi oskarżyciela Craig postawił dalsze pytanie. Bianca musiała należeć zatem do T.D. i trzymając się zasad swojej organizacji, kompromitująco odpowiedzieć „tak”. Craig wie teraz, że możliwość (3) jest wykluczona, pozostają więc możliwości (1) i (2). Znaczy to, że obrońca jest rzeczywiście winny, ale ciągle nie wiadomo, czy to on należy do T.A., czy Antonio. Craig spytał więc oskarżonego, czy oskarżyciel jest winny, a gdy tamten odpowiedział, zrozumiał całą sytuację. Członek T.A. musiałby odpowiedzieć „nie” na to pytanie. Gdyby padła odpowiedź „nie”, Craig nie miałby żadnego sposobu, by ustalić, czy Antonio należał do T.A. Ale Craig to ustalił, musiał zatem dostać odpowiedź „tak”. Zamieszany w całą sprawę i oskarżony o zabójstwo Antonio nie należy do żadnej organizacji, a faktycznym winnym jest Carlo — obrońca w sądzie i członek Towarzystwa Aniołów.

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy