Wywiady

Ryszard Kleszcz: Kant jest dla mnie filozofem wielkim, ale nie bliskim

W sferze filozofii teoretycznej Kant dostarcza struktury pojęciowej, w której obrębie możemy, w miarę spójnie, myśleć o świecie – stwierdza w odpowiedzi na pytanie ankietowe na temat znaczenia myśl Immanuela Kanta prof. Ryszard Kleszcz.

Immanuel Kant to w mej opinii jeden z najwybitniejszych filozofów w dziejach refleksji filozoficznej Zachodu. Wielkość jego osiągnięć dotyczy tak filozofii teoretycznej, jak filozofii praktycznej. W sferze filozofii teoretycznej Kant dostarcza struktury (ramy) pojęciowej, w której obrębie możemy, w miarę spójnie, myśleć o świecie. W filozofii praktycznej filozof z Królewca jest autorem systemu etycznego, który także w dniu dzisiejszym stanowi jednen z kilku (trzech, czterech) systemów etycznych najważniejszych dla naszych czasów. Zwłaszcza w domenie praktycznej myśl Kanta (etyka, filozofia prawa) jest dla współczesności aktualna i ważna. 

Widząc wielkość Kanta, do którego czuję sporo sympatii jako do człowieka, zarazem nie podzielam jego poglądów w żadnej z tych dwu sfer. Odwołując się do terminologii używanej przez W. Tatarkiewicza (Wielcy i bliscy, 1974), mogę powiedzieć, że Kant jest dla mnie filozofem wielkim, ale jednak nie do końca bliskim. To nie przeszkadza mi jednakże czytywać, a nawet – w miarę możliwości czasowych – studiować, pism filozofa z Królewca. 


Pytanie ankietowe: Jakie znaczenie z Pana/Pani osobistego punktu widzenia ma myśl Immanuela Kanta dla współczesnej filozofii?


Ryszard Kleszcz – filozof, prof. dr hab., pracownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania: epistemologia i metodologia nauk, filozofia analityczna, Szkoła Lwowsko-Warszawska, filozofia religii, metafilozofia. Jest autorem ponad 160 artykułów oraz autorem/redaktorem 10 książek. Ostatnio wydał książki: Profile metafilozoficzne, Łódź 2020; Logika, metafilozofia, filozofia religii. Siedem studiów filozoficznych, Łódź 2021. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz KNF PAN.

 


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy