Wywiady

Sabina Kruszyńska: „Metafizyka” świata kultury nie powstałaby bez myśli Kanta 

Dzięki Kantowi dominujące współcześnie kierunki filozoficzne skierowały swe zainteresowania ku wytworom kulturowym, wypracowując ich niebanalną „metafizykę” – stwierdza w odpowiedzi na pytanie ankietowe na temat znaczenia myśl Immanuela Kanta prof. Sabina Kruszyńska.

Z punktu widzenia filozofii klasycznej myśl Kantowska, eliminując metafizykę z dziedziny nauk, zdecydowanie zaszkodziła filozofii. Wszelkie nurty filozofii współczesnej, które na różne sposoby zaakceptowały konsekwencje Kantowskiego „przewrotu kopernikańskiego”, zakwestionowały możliwość uprawiania metafizyki jako nauki. 

Konstatując ów negatywny wpływ kantyzmu na filozofię, należy jednak uwzględnić fakt, że dominujące współcześnie kierunki filozoficzne skierowały swe poznawcze zainteresowania ku wytworom intersubiektywnym, wytworom kulturowym, wypracowując ich niebanalną „metafizykę”. Są to byty wytworzone wprawdzie przez podmioty indywidualne, ale według zasad intersubiektywnie akceptowalnych i z tego względu funkcjonujące, używając Popperowskiego terminu, w „trzecim świecie”. Można zasadnie przypuszczać, że „metafizyka” świata kultury, świata zobiektywizowanego, nie powstałaby bez zwrotu, jaki dokonał się w filozofii za przyczyną myśli Immanuela Kanta.


Pytanie ankietowe: Jakie znaczenie z Pana/Pani osobistego punktu widzenia ma myśl Immanuela Kanta dla współczesnej filozofii?


Sabina Kruszyńska – emerytowana profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się historią filozofii nowożytnej, filozofią francuską i filozofią religii. Napisała m.in. Benjamin Constant – filozof religii. Religia – moralność – wolność, Zrozumieć niewiarę. Filozoficzne wyznania niewiary w nowożytnej myśli francuskiej, Kulturalny barbarzyńca. Fenomenologia radykalna Michela Henry’ego jako filozofia sztuki życia, Humanizm – stracona idea.


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy