Aktualności Konferencje

Sacrum a sekularyzacja — konferencja w Gdańsku

19 listopada br. (sobota) Uniwersytet Gdański będzie gościł prelegentów i słuchaczy na konferencji „Doświadczenie sacrum w różnych kulturach i cywilizacjach w kontekście procesów sekularyzacji”. Wydarzenie będzie miało miejsce na Wydziale Nauk Społecznych UG (ul. Bażyńskiego 4).

Ideą konferencji jest próba zmierzenia się z rozległą tematyką procesów sakralizacji, sekularyzacji, desakralizacji i re-sacralizacji. Współorganizują ją Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne i oddział gdański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Nad dyskusją i wystąpieniami czuwa rada programowa, złożona z przedstawicieli różnych wyznań. Tematyka referatów obejmuje przekrój przez różne rozumienia i doświadczania sacrum. Zostały one pogrupowane w trzy różne sekcje: „Sacrum, cywilizacja, kultura”, “Rola religii i sacrum w myśli dawniejszej i najnowszej” oraz “Sacrum w sztuce i kulturze popularnej”.

Uroczyste otwarcie konferencji rozpocznie się o godzinie 8:45, od 8:00 rejestracja uczestników. Konferencję rozpoczną obrady plenarne o 9:00, które potrwają do 11:00. Obrady mają na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę konferencji i przygotowanie ich do drugiej części konferencji, jaką są wystąpienia i dyskusje we wspomnianych wyżej sekcjach. Całość zakończy się o godzinie 17:45.

Gdańsk, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4
19 listopada 2016
Strona internetowa konferencji

Opracowała: Irena Kołtun

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy