Filozofia w szkole Ogłoszenia

Scenariusze lekcji z filozofii i etyki teraz do pobrania w PDF

Drodzy Edukatorzy i Edukatorki, zapraszamy do pobierania scenariuszy lekcji z filozofii i etyku oraz kart pracy – dostępnych na naszym portalu w zakładce „Filozofia w szkole”. Zachęcamy również do publikacji u nas własnych scenariuszy.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Wszys­tkie sce­nar­iusze są już dostęp­ne w plikach PDF, gotowe do pobra­nia i wydrukowa­nia.

Zgod­nie z naszą ideą upowszech­ni­a­nia wiedzy, zaprasza­my też szanowne grono belfer­skie do dzie­le­nia się doświad­cze­niem dydak­ty­cznym za pomocą naszego por­talu.

Dla Waszych sce­nar­iuszy lub opisów metod dydak­ty­cznych ofer­u­je­my:

  • korek­tę językową
  • redakcję
  • opraw graficzną
  • ogólnopol­s­ki zasięg

Zaprasza­my do przesyła­nia plików na adres: dorotamc@academicon.pl

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy