Fragment z klasyka Historia filozofii starożytnej

Sofokles: Człowiek to potęga

Zapisz się do naszego newslettera

Źródło. Antyg­o­na, przeł. A. Lib­era, w: Sofok­les, Tragedie, t. I, Warsza­wa: PIW 2018, s. 245–247.


Wiele na świecie mocy jest,

Lecz człowiek to potę­ga.

On nawet zimą, nawet w deszcz

I kiedy wich­er wieje,
Nie lęka się wzbur­zonych fal
I w siną dal wypły­wa.

I ziemię, to najs­tarsze z bóstw,

Pod­porząd­kował sobie,
Wytr­wale orząc ją co rok –
Zmieni­a­jąc ugór w pole.

Człowiek prze­myśl­nie chwyta też

Wszelką zwierzynę dziką:
W kniei, na łące, w głębi wód,
I w chmu­rach, i w przest­worzu.

Zastaw­ia sidła, łowi w sieć

I puszcza śmigłe strza­ły;
I żaden ptak, i żad­na z ryb
Nie zdoła mu się wymknąć.

Ujarzmia konie, ćwiczy je

I byki w jarz­mo bierze;
A oswoi­wszy, każe im
Poko­rnie sobie służyć.

Wynalazł mowę, lot­ną myśl

I pra­wo – by żyć zgod­nie.
I wybu­dował sobie dom,
Aże­by się w nim chronić:
Przed skwarem lata, chło­dem zim,
I deszczem, i wichra­mi,
A także, by w zaciszu tym
Obmyślać nowe plany.

Umie wyczy­tać przyszłość z wróżb,

Umie się z chorób leczyć;
Lecz śmier­ci – nie potrafi zmóc;
Jej oprzeć się nie może.

Tak uzdol­niony, zmyśl­ny tak,

Uży­wa swo­jej sztu­ki
Dla dobra, ale i dla zła,
Bezwied­nie lub świadomie.

Ten, co głęboko bogów czci

I ziem­s­kich praw przestrze­ga,
Wysoko zajdzie, będzie kimś,
I mias­to hołd mu złoży.

Nato­mi­ast ten, co w pysze swej

Porzu­ca cześć i wiarę,
Nie będzie poważa­nia miał
I pójdzie w zapom­nie­nie.

Niech mnie przed takim chroni los!

Nie mieć z nim nic wspól­nego!


Pobierz tekst w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Człowiek to potę­ga ale i “nędzny robak”. Dr Paul, wita­my po dłuższej niebyt­noś­ci. Cóż to był za jej powód?

  • Oj może kiedyś za jego cza­sów to tak, lecz kole­jne stule­cia to jest total­na poraż­ka, upadek oraz ludz­ka nieszczes­li­wosc pod­wo­jona!
    RIP człowiekowi/ludzkości!

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy