Ankiety Filozofia umysłu

Sondaż dotyczący numeru o pozaludzkich umysłach?

Jesteśmy ciekawi, co Czytelnicy „Filozofuj!” sądzą o pozaludzkich umysłach. Przygotowaliśmy 3 pytania sondażowe – dotyczące roślin, zwierząt i sztucznej inteligencji. Zachęcamy do wzięcia udziału w sondażu.

Zapisz się do naszego newslettera

Kto posi­a­da umysł? Czy tylko ludzie? Czy innym isto­tom może­my też przyp­isać umysł? Jeśli tak, to czy w podob­nym sen­sie jak ludziom? Tym zagad­nieniom poświecil­iśmy numer 6 z 2018 roku. Na łamach numeru rozważal­iśmy zagad­nie­nie m.in. umysłu roślin, umysłu zwierząt i umysłu maszyn. Zachę­camy to odpowiedzi na kró­ci­utkie pyta­nia son­dażowe. Fra­pu­je nas bowiem, co sądzą na te tem­aty nasi Czytel­ni­cy.

Czy rośliny posi­ada­ją umysł?

  • Nie (82%, 109 Votes)
  • Tak (18%, 24 Votes)

Total Vot­ers: 133

Loading ... Load­ing …

Zob. na ten tem­at tekst Chaunceya Mahera.

Czy zwierzę­tom moż­na przyp­isać umysł racjon­al­ny?

  • Tak (62%, 80 Votes)
  • Nie (38%, 50 Votes)

Total Vot­ers: 130

Loading ... Load­ing …

Zob. na ten tem­at tekst Anny Dutkowskiej i Zbig­niewa Wróblewskiego.

Czy sztucz­na inteligenc­ja osiąg­nie poziom samoświado­moś­ci?

  • Tak (52%, 68 Votes)
  • Nie (48%, 63 Votes)

Total Vot­ers: 131

Loading ... Load­ing …

Zob. na ten tem­at tekst Marci­na Miłkowskiego.

 

Anki­eta będzie akty­w­na do 8 lutego do godz. 23:59:59.

Zaprasza­my do dyskusji, jakie argu­men­ty prze­maw­ia­ją za jed­ną bądź drugą odpowiedz­ią. Wypowiedzi moż­na zamieszczać w komen­tarzach poniżej lub na naszym pro­filu face­bookowym.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy