Ankiety

Sondaż na temat uchodźców i multikulturalizmu

Uchodźcy i multikulturalizm. Ciekawe, jak ilościowo rozkładają się Wasze opinie na te gorące tematy. Zapraszamy do udziału w sondażu. Ankieta będzie aktywna do 22 kwietnia 2016 (do 23:59:59). Zachęcamy też do przesyłania swoich opinii w ankiecie opisowej, która jest u dołu wpisu.

Zapisz się do naszego newslettera

Czy sztucz­na inteligenc­ja osiąg­nie poziom samoświado­moś­ci?

  • Tak (52%, 68 Votes)
  • Nie (48%, 63 Votes)

Total Vot­ers: 131

Loading ... Load­ing …

 

Czy zwierzę­tom moż­na przyp­isać umysł racjon­al­ny?

  • Tak (62%, 80 Votes)
  • Nie (38%, 50 Votes)

Total Vot­ers: 130

Loading ... Load­ing …


Zachę­camy też do odpowiedzi na pyta­nia opisowej anki­ety nt. uchodźców i mul­ti­kul­tur­al­iz­mu:

  1. Czy państ­wa zachod­nie mają kat­e­go­ryczny obow­iązek przyj­mowa­nia uchodźców?
  2. Jakie kon­sek­wenc­je dla państw europe­js­kich może mieć przyję­cie dużej licz­by uchodźców pochodzą­cych z odmi­en­nej kul­tu­ry?

Odpowiedzi moż­na przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.


Prenu­mer­atę na rok 2016 moż­na zamówić > tutaj. Nr 6 / 2015 o Bogu i religii pub­likowal­iśmy > tutaj. Aby zamówić egzem­plarz drukowany, kliknij > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy