Aktualności Aktualności akademickie Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Spotkanie praktyków filozofii dla dzieci Sophia – patronat medialny magazynu „Filozofuj!”

Międzynarodowe spotkanie praktyków filozofii dla dzieci Sophia Network, które odbędzie się w Krakowie 17-18 czerwca to okazja do wymiany doświadczeń z praktykami filozofowania z dziećmi z całego świata. Dodatkowo 16 czerwca odbędzie się konferencja naukowa dotycząca filozofowania z dziećmi. Magazyn „Filozofuj!” objął patronatem całość wydarzenia.

SOPHIA to międzynarodowa organizacja filozofowania z dziećmi. Jej coroczne spotkania odbywają się zawsze w innym kraju. W tym roku po raz pierwszy wybór padł na Polskę, m.in. dzięki zaangażowaniu Eweliny Grądzkiej, członkini Sophia oraz doktorantki na Wydziale Filozofii UPJPII. Z jej inicjatywy odbędzie się w dzień poprzedzający Sophia Network, konferencja naukowa „Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą. Między teorią a praktyką/ Philosophical Inquiry with Children and Youth. In between Theory and Practice”. Wydarzenie zostanie podzielone na trzy części.

W pierwszej do wygłoszenia referatów zaproszeni są studenci, doktoranci, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani tematyką. Przedmiotem rozważań będzie znaczenie i rola poza akademickich dociekań filozoficznych, ich aspektów teoretycznych i praktycznych oraz napięcia między tymi dwoma obszarami. Czy praktyka wyklucza teorię? Czy teoria ma coś do zaproponowania praktyce? Dlaczego powstało tak niewiele prac naukowych o dociekaniu filozoficznym z dziećmi i młodzieżą? Czemu tak niewielu praktyków jest jednocześnie teoretykami i odwrotnie? Czy łączenie tych dwóch porządków jest w ogóle możliwe i potrzebne? Czy doświadczenia praktyka zaprzeczają teorii? Co daje praktykowi refleksja teoretyczna? Na konferencji będzie obowiązywać język polski i angielski. Udział czynny i bierny jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń na wystąpienia czynne upływa 30 kwietnia 2023 r.

Konferencja planowana jest w formacie hybrydowym – z transmisją na Facebooku.

Arkusz rejestracyjny na konferencję 16 czerwca  

W części drugiej, popołudniowej, do wystąpień zostali zaproszeni nauczyciele filozofii i etyki szkół podstawowych i średnich, jak i wszystkich zainteresowanych metodą dociekań filozoficznych. Wykład specjalny wygłosi profesor Robert Piłat, UKSW. Obowiązywać będzie język polski. Udział w wykładach jest bezpłatny.

W części trzeciej, na którą obowiązują zapisy, będzie możliwe uczestniczenie w godzinnych warsztatach z dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą prowadzonych przez polskich praktyków w języku polskim. Jest to oferta skierowana głównie do osób, które nie zdecydują się na uczestnictwo w dwudniowych warsztatach SOPHIA ze względu na trudności w komunikacji w języku angielskim. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Termin zapisów na warsztaty z metody dociekań filozoficznych upływa 222 maja 2023 roku.

Arkusz rejestracyjny na warsztaty filozoficzne


Kontakt: sophiapolska2023@gmail.com

Wydarzenie na Facebooku

Data: 16–18 czerwca 2023

Miejsce:
Aula w Bibliotece Głównej UPJPII 
ul. Bobrzyńskiego 10
30–348 Kraków

Organizatorzy:

  • Wydział Filozoficzny UPJPII
  • Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
  • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Patronat medialny:


Niebawem pojawią się też szczegóły programu wydarzenia 17–18 czerwca 2023 SOPHIA Network Meeting 2023 – „A Philosophical Compass”

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy