Akcje Ogłoszenia

Spotted: Filozofuj!

Jest akcja! Zwiększyliśmy nakład – jesteśmy w ponad 1000 salonikach prasowych w całej Polsce! „Filozofuj!” dotarło do Twojej miejscowości? Pokaż nam, pochwal się. Robimy galerię ze zdjęciami naszych Czytelników – bądź jej częścią!

Zapisz się do naszego newslettera

We wtorek 7 mar­ca do sprzedaży trafił najnowszy numer naszego mag­a­zynu pt. Zagad­ka tożsamoś­ci. Może­cie go kupić w wielu sieci­ach saloników pra­sowych. Zobacz­cie, w jakich > tutaj. Jeśli nie możesz go znaleźć na półce w Twoim osied­lowym saloniku pra­sowym, nie zała­muj się! Zapy­taj sprzedaw­cę, być może „Filo­zo­fuj!” skryło się za inny­mi gaze­ta­mi. A przy okazji… zawsze moż­na przełożyć je na wierzch 😉

W związku z rozsz­erze­niem dys­try­bucji chce­my stworzyć galer­ię złożoną ze zdjęć naszych Czytel­ników. Aby przyłączyć się do akcji, zrób zdję­cie najnowszego numeru „Filo­zo­fuj!” z Two­ją miejs­cowoś­cią w tle i pod­pisem, jaka to miejs­cowość, a następ­nie wrzuć zdję­cie na naszą tablicę na Face­booku albo prześlij na adres e‑mail: spotted@filozofuj.eu.

Two­je zdję­cie ukaże się w pasku „Posty goś­ci” na naszym pro­filu na Face­booku oraz zamieścimy je w spec­jal­nie twor­zonej galerii zasięgu „Filo­zo­fuj!”. Gale­ria będzie aktu­al­i­zowana na bieżą­co! Akc­ja potr­wa miesiąc do 20 kwiet­nia.

Przyłącz się do akcji! Zachę­camy do udostęp­ni­a­nia akcji w medi­ach społecznoś­ciowych, oznacza­jąc posty #spot­ted­filo­zo­fuj. Miłośni­cy filo­zofii pokażmy ilu nas jest!

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy