Dowcip filozoficzny

Sprawiedliwy podział

Zapy­ta­no kie­dyś fran­cu­skie­go filo­zo­fa i pisa­rza Miche­la de Mon­ta­igne, jakie dobra są na świe­cie podzie­lo­ne naj­bar­dziej spra­wie­dli­wie. Mon­ta­igne odpowiedział:

– Rozum.

Gdy dopy­ty­wa­no się, co skła­nia go do takie­go wnio­sku rzekł:

– Prze­cież dotych­czas nikt się na brak rozu­mu się nie uskarżał.


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2016, nr 1: Uchodźcy 


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy