Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim – nie tylko dla orłów

Uniwersytet Wrocławski to prestiż i tradycja – filozofia od początku jego istnienia, sięgającego fundacji cesarza Leopolda I z 1702 roku, stanowi filar uczelni. W najpiękniejszej historycznej sali, Auli Leopoldyńskiej, znajdują się liczne portrety filozofów z czasów, gdy swoją akademię prowadzili tu jezuici.

Tekst ukazał się w „Filozofuj” 2020 nr 3 (33), s. 54.


> artykuł sponsorowany

Wrocław tamtej epoki zrodził Christiana Wolffa (1679–1754), słynnego racjonalistę. Z kolei dzięki innemu wrocławianinowi, rozkochanemu w Platonie Friedrichowi Schleiermacherowi (1768–1834), zreformowano uczelnię w 1811 roku. Po II wojnie światowej filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim odrodziła się dzięki polskim uczonym, przybyłym głównie z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, i przeżywała swoje trudne chwile w okresie komunizmu. W 1990 roku utworzono istniejący do dziś Instytut Filozofii w ramach Wydziału Nauk Społecznych. Doktoraty honorowe uczelni otrzymali filozofowie: Hans-Georg Gadamer (1995), Zbigniew Pełczyński (1993) i Leszek Kołakowski (1992).

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z dziesięciu uczelni badawczych – studiując filozofię, stacjonarnie lub zaocznie, na studiach I lub II st., bierzesz udział w pracach naukowych. Kierunki prowadzonych badań obejmują uniwersum refleksji filozoficznej w ujęciu historycznym i współczesnym (onto­logia, epistemologia, antropo­logia, estetyka, etyka, filozofia społeczna i polityczna, filozofia nauki, filozofia religii). Instytut Filozofii współpracuje z blisko 30 uczelniami zagranicznymi oraz wydaje ceniony periodyk „Studia Philosophica Wratislaviensia”.

Zainwestuj w siebie, studiuj filozofię. Jeśli nie masz jeszcze życiowych planów, powinieneś wiedzieć, że studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim są zaprojektowane tak, by rozwijały zdolność rozumienia siebie (świadomość swoich możliwości oraz ograniczeń) niezależnie od sądów innych ludzi, ale jednocześnie stymulowały kompetencje w zakresie rozwoju relacji społecznych poprzez sztukę komunikacji i współdziałania z innymi na rzecz osiągania wspólnych celów i wspólnego rozwiązywania problemów, radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, elastyczności w dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu, zdolności działania i podejmowania najwłaściwszych decyzji.

Wbrew stereotypom wybór filozofii jest strategicznie ważny z perspektywy tworzenia realnych planów zawodowych: zapotrzebowanie na rynku pracy dla wąskich specjalności jest niestabilne, a profil studiów filozoficznych nastawiony jest na umiejętności podejmowania wyzwań w warunkach często skrajnych, z nastawieniem na kreatywne zagospodarowanie własnej i społecznej przestrzeni życia. Takie studia to szkoła przetrwania – w połączeniu z innym kierunkiem uniwersyteckim pozwalają one na samorealizację życiową i zawodową.
Studia filozoficzne na naszej uczelni uczą stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki i potocznego myślenia. Krytyczne myślenie, analizowanie faktów, rozwiązywanie problemów i wyciąganie właściwych wniosków pozwolą podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Nasi absolwenci bardzo często znajdują zatrudnienie w mediach, instytucjach kultury czy jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

Na studiach II st. prowadzona jest specjalność studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym, gdzie poznaje się, obok wiedzy filozoficznej, zasady postępowania mediacyjnego oraz mechanizmy rozwiązywania konfliktów na tle kulturowym i religijnym.

Wrocław to miasto spotkań, także filozoficznych. W okresie letnim studiujący filozofię urządzają debaty nieopodal gmachu głównego uczelni, na Wyspie Bielarskiej, gdzie patronuje im 3,5‑metrowa postać Sokratesa, jedyny tego typu pomnik w kraju.


Dane teleadresowe

ul. Koszarowa 3, bud. 20, 51–149 Wrocław
71 375 52 24, 71 375 52 23
wns.if@uwr.edu.pl
filozofia.uni.wroc.pl
fb.com/Instytut.Filozofii.UWr
fb.com/FilozoficznyWroclaw

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Filozofia to bardzo ciekawa dziedzina, mnie pociągała od zawsze, co prawda magisterke kończyłem z biologii. nauczycielskiej. Ale z uwagi na to, że teraz wchodzą w życie nowe regulacje, a większość dzieciaków z religii chce zrezygnować, to zacząłem podyplomówke na wskz właśnie z filozofii i etyki. Zawsze to dodatkowe godziny do etatu. Pozdrawiam 🙂

  • Jestem absolwentem kierunku, szczerze polecam. Studia trudne, ale dają wiele — także od strony praktycznej. Poza tym bardzo dobra atmosfera, pomimo tego, że korytarze Instytutu pomalowane na pomarańczowo 😉 Początkowo reset i walka z sobą samym, później szukanie własnej drogi. Studia dobre dla osób z głową w chmurach, aby zejść na ziemię i dla tych, którzy mocno po niej stąpają, by się pod nią nie zapadli. Dużo wyniosłem ze studiów na całe życie, nie tylko wiedzy teoretycznej. Poza tym już w punkcie wyjścia wiadomo, że takiego zawodu jak filozof nie ma, więc młody człowiek zaczyna myśleć realnie. Inne kierunki stwarzają pozory, że będzie łatwiej na rynku pracy, filozofia na UWr od początku jest realistyczna 🙂

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy