Akcje Filozofia dla dzieci

Sylwetki współautorów „Filozofuj z dziećmi 2” #1

Na prowadzonej przez nas zbiórce mamy już niemal ⅓ potrzebnej sumy! Czas przedstawić wszystkim naszym Czytelnikom, Sympatykom oraz Wspierającym sylwetki redaktora i współautorów tomu „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne”.

Współautorami „Filozofuj z dziećmi 2” są specjaliści i wieloletni praktycy filozofowania z dziećmi. W tym wpisie przedstawiamy sylwetki części z nich. Kolejni autorzy pojawią się w następnych wpisach.

Jeżeli chcesz wesprzeć ten projekt to zachęcamy do wpłat na profilu zrzutki tutaj.
(Foreign Payment Instructions)


Łukasz Krzywoń – magister filozofii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Jego praca magisterska „Ukryty Blask” ukazała się drukiem w 2005 roku. Autor podręcznika pt. „Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą” wydanego w 2019 r. przez Wydawnictwo Academicon. Od 2004 roku mieszka w Irlandii, gdzie pracuje z dziećmi i z młodzieżą, prowadząc m.in. dociekania filozoficzne w szkołach. Specjalista od filozofii dla dzieci z The Philosophy Foundation w Londynie oraz aktywny członek europejskiego stowarzyszenia SOPHIA. Łukasz promuje filozofowanie z dziećmi zarówno w Polsce, jak i w Irlandii. Na co dzień uczy o ochronie środowiska w szkołach dla międzynarodowego programu Eco-Schools (Green-Schools Ireland) oraz prowadzi swoją własną edukacyjną i kreatywną działalność Creative Together. Jest też członkiem zespołu edytorskiego witryny filozofuj.eu, gdzie pisze dla działu Filozofia dla dzieci.

Maria Bartkowska – absolwentka doradztwa filozoficznego i coachingu na Uniwersytecie Śląskim oraz etyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracuje jako nauczycielka etyki w szkole podstawowej i liceum. Ponadto współpracuje z fundacją zajmującą się aktywizacją osób w późnej dorosłości. Studentka IV roku psychologii.

Dorota Monkiewicz-Cybulska – absolwentka filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Nauczycielka etyki w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie. Od 5‑ciu lat współpracuje z działem edukacji w magazynie „Filozofuj!”. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Praktyków Filozofii dla Dzieci SOPHIA.

Joanna Jawiczuk – absolwentka filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nauczycielka etyki i filozofii w Międzynarodowej Szkole Podstawowej „Paderewski” w Lublinie. Dyrektorka programowa lubelskich obchodów Światowego Dnia Filozofii i prezeska Fundacji Heuresis.

Anna Jurek – absolwentka filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Propagatorka programu „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana, według którego prowadzi warsztaty z dziećmi oraz szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli. Trenerka Projektu Edukacji Filozoficznej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ autorstwa Jarosława Spychały. Dla Teatru Powszechnego prowadzi warsztaty filozoficzne po spektaklach granych w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”. W Teatrze Pinokio współtworzyła projekt „Włącz Teatr” opracowując materiały edukacyjne do spektaklu “Gdzie jest Lajlonia?” na podstawie “13 bajek z królestwa Lajlonii dla dużych i małych” Leszka Kołakowskiego. Współpracuje z Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym i Festiwalem Książki Obrazkowej „Kropka + Kreska”. Na Instagramie prowadzi profil pani.cogito.filozofuje.

Ewelina Grądzka – magister filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II (specjalizacja – filozofia nauki) i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Akredytowany trener z filozofii dla dzieci przy „The Philosophy Foundation” w Londynie. Członek Europejskiego Zrzeszenia Praktyków Filozofii dla Dzieci SOPHIA. Założyła Akademię Młodego Filozofa im. Kazimierza Twardowskiego, gdzie realizuje zajęcia z filozofii dla dzieci. Przygotowuje rozprawę doktorską z filozofii porównującą metody nauczania filozofii u Matthew Lipmana oraz Kazimierza Twardowskiego w celu wypracowania zrewidowanej metody filozofowania z dziećmi w oparciu o idee Twardowskiego.

Wojciech Rutkiewicz – filozof i bioetyk związany z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawca w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Warszawie. Certyfikowany tutor Fundacji Kolegium Tutorów. Po pracy w szkole prowadzi warsztaty dla dorosłych z zakresu filozoficznych aspektów podejmowania decyzji oraz zajmuje się popularyzowaniem nauki.

Filip Jach – doradca filozoficzny, coach, facylitator i edukator. Prowadzi szkolenia i warsztaty z młodzieżą oraz dorosłymi. Członek Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej “Phronesis” oraz Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego.


 

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy