Konferencje Patronaty

Sympozjum poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza

15 grudnia 2016 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się sympozjum „W poszukiwaniu definicji życia”, poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza (1982–2016). Patronem medialnym spotkania jest nasz magazyn.

Dr Krzysztof Chodasewicz (1982–2016) był absolwentem studiów filozoficznych w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie studiował także politologię i biologię. W 2011 w Instytucie Filozofii UWr obronił rozprawę doktorską pt. Filozoficzne trudności definiowania życia w świetle biologii współczesnej. Od 2014 pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Współpracował także z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. W pracy naukowej zajmował się filozofią biologii, a w szczególności problemem definicji życia, zdobywając uznanie zarówno wśród filozofów, jak i biologów. Autor wysoko ocenianych publikacji naukowych. Realizował jako kierownik dwa projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. W środowisku naukowym rozpoznawany i szanowany za szerokie horyzonty, śmiałość poznawczą, talent, rzetelność, pracowitość i autentyczne oddanie sprawom filozofii. Również wśród studentów ceniony jako wykładowca, świetny dydaktyk. Dobry przyjaciel. Kochający mąż i ojciec dwójki dzieci.

Sympozjum odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w Instytucie  Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu na ul. Koszarowej 3/20, sala nr 134.

PROGRAM

11.00–12.30
Marek Łagosz, Teleonomia i ewolucja biologiczna.
Włodzimierz Ługowski, Życie z perspektywy antropokosmizmu. U podstaw teorii biogenezy.
Andrzej Gecow, Niecałe 4 lata dyskusji z Krzysztofem Chodasewiczem.

12.30–13.00 przerwa kawowa

13.00–15.00
Joanna Gęgotek, Czy paleontologii jest potrzebna definicja życia?
Mieszko Tałasiewicz, Wyjaśnianie zachowań zwierząt. Kilka uwag na marginesie „Problemu zwierzęcej świadomościˮ K. Chodasewicza.
Krzysztof Łastowski, Krzysztof Chodasewicz – badacz czy filozof?
Łukasz Nysler, Życie kultury. Kilka refleksji wokół artykułu K. Chodasewicza pt. „Dobór naturalny, ewolucja kultury i paradoks Dawkinsaˮ.
Bartłomiej Skowron, Problem psychofizyczny a argument z wielorakiej realizacji. Na marginesie tekstu K. Chodasewicza „Empiryczne racje argumentu z wielorakiej realizacjiˮ.

15.00–16.00 obiad

16.00–17.30
Krzysztof Szlachcic, Rozprawa doktorska Krzysztofa Chodasewicza w perspektywie „naukowej filozofii przyrodyˮ.
Michał Głowala, Umysł, życie i wieloraka realizacja. Przyczynek do pewnego argumentu.
Katarzyna Kuczyńska, Kilka słów o szkoleniu, które miało za długi tytuł, ale się udało.
Adam Golański, Poza binarne spojrzenie na świadomość: zwierzoludzie, maszyny i sieci.
Adrian Stencel, Książka „Współczesne Problemy Filozofii i Biologii” – ostatni projekt Krzysztofa Chodasewicza.
Roland Zarzycki, Kultura jako forma życia – rozważania o ewolucji istnień ponadjednostkowych.

19.00–22.00 Wspomnienia w Panato Café (Panato Café, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 68A)


Organizatorzy instytucjonalni:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Filozoficzne Wtorki

Komitet Organizacyjny:
Maria Kostyszak (Uniwersytet Wrocławski)
Włodzimierz Ługowski (Instytut Filozofi i i Socjologii PAN)
Łukasz Nysler (ZSO nr 3 we Wrocławiu)
Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska)
Krzysztof Szlachcic (Uniwersytet Wrocławski)
Mieszko Tałasiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Patronat medialny:
Filozofuj!

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy