Aktualności akademickie Wydarzenia

Sympozjum w 156 rocznicę urodzin Kazimierza Twardowskiego: History in/of the Lvov-Warsaw School

Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają na sympozjum: „History in/of the Lvov-Warsaw School”, które odbędzie się w dniach 20-23 października 2022 roku w formie stacjonarnej (oraz jednym wykładem online).

Sympozjum jest formą upamiętnienia narodzin K. Twardowskiego poprzez organizację międzynarodowego wydarzenia naukowego. Wymagania dotyczące tematu wystąpień: bezpośredni związek z filozofią założyciela Lwowskiej Szkoły Filozoficznej. Miejsce sympozyjów: Lwów i Warszawa. Pierwsze sympozjum odbyło się we Lwowie w 2016 r. z okazji 150-ej rocznicy Kazimierza Twardowskiego. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego tego wydarzenia był dr Stepan Ivanyk, a od 2018 r. komitetem organizacyjnym Sympozjum kieruje profesor Anna Brożek. Większość uczestników to tradycyjnie naukowcy z Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Źródło: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego


20 października przypada sto pięćdziesiąta szósta rocznica urodzin Kazimierza Twardowskiego. Jak co roku z tej okazji odbędzie się w Warszawie międzynarodowe sympozjum poświęcone tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Organizatorom bardzo zależało, aby tym razem część wydarzenia odbyła się we Lwowie, aby tym samym uczynić to sympozjum dosłownie Lwowsko-Warszawskim. Niestety przez obecnie panującą wojnę, plany nie mogły zostać zrealizowane, a Lwów — miasto, które Twardowski ukochał najbardziej na świecie — nie jest dziś miejscem bezpiecznym. Organizatorzy wierzą jednak, że wkrótce mieszkańcy Lwowa i wszystkich ukraińskich miastach będą mogli cieszyć się bezpieczeństwem i wolnością!

Cały program sympozjum w formie tekstowej możecie przejrzeć tutaj.


Anna Brożek – prof. dr hab., filozof, pianistka, teoretyk muzyki, profesor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Zajmuje się semiotyką logiczną, metodologią, historią filozofii polskiej oraz teorią i historią muzyki. Autorka piętnastu książek, w tym Pytania i odpowiedzi (2007), Kazimierz Twardowski we Lwowie (2009), Teoria imperatywów (2012); współredaktorka m.in. książki: Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej (2016), Analiza i konstrukcja (2020). Hobby – muzyka kameralna, podróże po Polsce i Europie.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy