Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Wydarzenia

Szkolenie dla nauczycieli filozofii: Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 ORE

Ośrodek rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza czynnych zawodowo nauczycieli filozofii na szkolenie dotyczące zmian egzaminacyjnych na maturze w 2023 roku.

Szkolenie online dedykowane jest nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli, pracującym w publicznych placówkach systemu edukacji, w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

Szkolenia dotyczące poszczególnych przedmiotów odbywają się w różnych terminach.  Uprzejmie prosimy o uważne zapisywanie się i zwracanie uwagi, jakiego przedmiotu dotyczy dany termin. Podane daty — przedziały czasowe — są orientacyjne, szkolenie odbędzie online w czasie rzeczywistym i trwać będzie 4 godziny dydaktyczne. Terminy poszczególnych spotkań podamy wkrótce.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, jedynie w przypadku przedmiotów takich jak filozofia i język łaciński i kultura antyczna zapraszamy również innych zainteresowanych. 

Uczestnicy:

  • poznają zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
  • dowiedzą się jakie są zasady wdrażania ww. zmian
  • będą potrafili zrealizować szkolenia kaskadowe w swoich placówkach
  • po szkoleniu przekażą nauczycielom klas maturalnych wiedzę na temat
    wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych.

ZAGADNIENIA

1. Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu — przykłady zadań
egzaminacyjnych — 2 godziny
2. Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia
nowych wymagań — analiza porównawcza arkuszy
w dotychczasowej i w nowej formule — 2 godziny

PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN
JĘZYK POLSKI

 

dr hab.

Maciej Michalski

Uniwersytet Gdański

CKE

28.09.2022
10:00–13:15 (w tym ewentualna przerwa)
JĘZYK ANGIELSKI

 

Mariusz Zysk

OKE

05.10.2022
10:00 — 13:15 (w tym ewentualna przerwa)
JĘZYK ŁACIŃSKI

KULTURA ANTYCZNA

dr Janusz Ryba

Uniwersytet Jagielloński

 

 

10.10.2022
15:00–18:15 (w tym ewentualna przerwa)
FILOZOFIA   dr Jacek Frydrych

Katolicki Uniwersytet Lubelski

03.10.2022
15:00–18:15 (w tym ewentualna przerwa)
HISTORIA

 

Robert Śniegocki

OKE

 

20.10.2022
8:00–11:00
WIEDZASPOŁECZEŃSTWIE

 

 

dr hab. Piotr Załęski

CKE

październik
 GEOGRAFIA

 

Marek Pietruszka

OKE

data w trakcie ustalania
BIOLOGIA

 

 

dr Łukasz Banasiak

Uniwersytet Warszawski

CKE

30.09.2022
10:00–13:15 (w tym ewentualna przerwa).
CHEMIA

 

 

dr Michał Kobyłka

Uniwersytet Wrocławski

OKE

19.10.2022

10:00–13:15 (w tym ewentualna przerwa)

MATEMATYKA

 

 

Piotr Ludwikowski

OKE

 

12.10.2022
16:00–19:15 (w tym ewentualna przerwa)
INFORMATYKA

 

 

Joanna Śmigielska

Fundacja Informatyka na Start

XIV LO im. Stanisława Staszica

w Warszawie

 październik

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.


Miejsce: Online w Google Meet

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy