Filozofia w szkole Ogłoszenia Patronaty

Szkolenie dla nauczycieli filozofii i etyki!

8 października 2019 r. w Lublinie odbędzie się bezpłatne szkolenie dla nauczycieli filozofii i etyki w szkołach ponadpodstawowych. Poprowadzi je dr Jacek Frydrych, przewodniczący zespołu MEN ds. przygotowania podstawy programowej z filozofii i etyki. Organizatorem szkolenia jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Magazyn „Filozofuj!” objął je patronatem medialnym.

Dwa cele szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest przestawienie i wyjaśnienie założeń podstawy programowej w zakresie filozofii i etyki dla szkół ponadpodstawowych oraz zaprezentowanie przykładowych sposobów realizowania podstawy programowej w zakresie tych dwóch przedmiotów. Drugim ważnym celem szkolenia jest podjęcie próby integracji osób profesjonalnie zajmujących się edukacją filozoficzną i etyczną w szkole (przedyskutowanie potrzeby integracji środowiska nauczycieli filozofii i etyki pracujących w szkołach Lubelszczyzny i wstępne zarysowanie modelu ewentualnej współpracy między nauczycielami filozofii i etyki).

Program szkolenia

1. Założenia podstawy programowej w zakresie filozofii
a) Różnice między „nową” i „starą” podstawą programową filozofii
b) Założenia „nowej” podstawy programowej filozofii
c) Ogólna charakterystyka podstawy programowej filozofii:
— dla poziomu podstawowego (30 godzin w I klasie)
— dla poziomu rozszerzonego (240 godzin w cyklu kształcenia)
d) Wskazówki metodyczne
e) Wychowawcza funkcja edukacji filozoficznej
f) Pytania i uwagi uczestników szkolenia
g) Prezentacja wybranego scenariusza lekcji filozofii (filozofia Arystotelesa)
2. Założenia podstawy programowej w zakresie etyki
a) Różnice między „nową” i „starą” podstawą programową etyki
b) Założenia „nowej” podstawy programowej etyki
c) Ogólna charakterystyka podstawy programowej etyki
d) Wskazówki metodyczne
e) Wychowawcza funkcja edukacji etycznej
f) Priorytety edukacji etycznej (autonomia nauczyciela etyki): rozwijanie krytycznego myślenia moralnego oraz praca nad podmiotowością jako kompetencją praktyczno-moralną
g) Pytania i uwagi uczestników szkolenia

Rejestracja na szkolenie

Na szkolenie trzeba się zarejestrować – tutaj. Decyduje kolejność rejestracji. Ilość miejsc ograniczona!

Uwaga! Co prawda na stronie organizatora jest informacja, że szkolenie jest organizowane dla nauczycieli z województwa lubelskiego, ale redakcja uzyskała zapewnienie, że osoby spoza województwa lubelskiego też mogą wziąć udział w szkoleniu.


Zob. wywiad z dr. Jackiem Frydrychem o edukacji filozoficznej.


Gdzie, kiedy i jak?

: Siedziba Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5 w Lublinie
8 października, godz. 15.00–19.00
Strona internetowa organizatorów
Wydarzenie na Facebooku
Rejestracja na szkolenie

Za ile?

Za free! Ale nie zapomnij o rejestracji (zob. powyżej). Uczestnicy otrzymają publikację MENORE „Vademecum Nauczyciela” (filozofia i etyka) oraz zaświadczenie o udziale w konferencji.

Prowadzący

Dr Jacek Frydrych – w latach 1998–2019 pracownik naukowo-dydaktyczny (Wydział Filozofii KUL, Katedra Etyki). Od roku 2004 nauczyciel filozofii i etyki (III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie). Współautor podstawy programowej filozofii i etyki oraz publikacji: „Vademecum nauczyciela” (filozofia i etyka), ekspert CKE (matura z filozofii), autor i „realizator” szkoleń dla nauczycieli (współpraca z ORE). Kontakt: j.frydrych@lo3.lublin.eu

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować