Newsy

Sztuczna inteligencja podszywa się pod Daniela Dennetta

Troje filozofów zorganizowało eksperyment, w którym zadaniem było odróżnienie wypowiedzi Daniela Dennetta od wygerowanych przez dostosowane do tego AI.

Filozofowie Eric Schwitzgebel, Anna Strasser i Matthew Crosby opracowali eksperyment, w którym wyszkolili sieć neuropodobną, stanowiącą model językowy oparty na uczeniu głębokim (GPT‑3, opracowany przez laboratorium OpenAI) do generowania tekstu mającego naśladować fragmenty dzieł Daniela Dennetta (za zgodą filozofa).

Podstawowym materiałem, na którym wytrenowano sieć, były odpowiedzi Dennetta na szereg pytań filozoficznych (np. dotyczących wolnej woli i istoty jaźni, tego, czy psy i szympansy odczuwają ból, a nawet ulubionych aspektów myśli Davida Chalmersa). Odpowiedzi filozofa na wybrane pytania oraz te wygenerowane przez model zostały przedstawione uczestnikom. Ich zadaniem było rozróżnienie, które cztery z pięciu wypowiedzi pochodzą od sztucznej inteligencji, a której autorem jest Dennett.

Pula uczestników składała się z trzech grup: 

  1. 302 przypadkowych czytelników filozoficznego bloga jednego z autorów eksperymentu, 
  2. 98 absolwentów różnych kierunków studiów z internetowej platformy badawczej Prolific,
  3. 25 uznanych ekspertów zajmujących się myślą Dennetta. 

Uczestnicy badania z drugiej grupy sprawdzili się w zadaniu niewiele lepiej od poziomu wyboru losowego (średnio 1,2 trafienia na 5; zgadywanie to: 1 trafienie na 5). Zgodnie z oczekiwaniami odpowiedzi filozofa najtrafniej identyfikowali badani z grupy trzeciej, przy czym czytelnicy bloga poradzili sobie porównywalnie do ekspertów. Średni wynik znawców myśli Dennetta stanowił jednak tylko 5,1 poprawnych odpowiedzi na 10, co oznacza, że model potrafił zmylić ich dość często. Być może w przyszłości badaczom udałoby się stworzyć AI przystosowaną do formuły Testu Turinga, pozwalającą na złożoną interakcję, która przypominałaby filozoficzną dyskusję z Dennettem.

A czy Wy dalibyście się zmylić „sztucznemu Dennettowi”? Możecie sami sprawdzić > tutaj!

Opracowanie: Mira Zyśko


Źródła: Artykuł w vice.com, wpis w The Splintered Mind

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy