Tag - arche

Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Marta Kotarba: W poszukiwaniu początków świata – scenariusz cyklu zajęć dla klas IVVIII

Ilość jed­no­stek w cyklu: 2 Czas trwa­nia: 2x45 min. Cele ogólne Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści dostrze­ga­nia róż­nych punk­tów widzenia. Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści pra­cy z tek­stem, docie­ka­nia, wyjaśniania. Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści poro­zu­mie­wa­nia się...

Czytaj więcej
Numer

Filozofuj! 2018 nr 3 (21)

Czym zatem jest sprawiedliwość? Na czym polega? Czego dotyczy? W kolejnych artykułach nasi autorzy zastanawiają się nad naturą sprawiedliwości, jej rodzajami...

Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy