Tag - Arystoteles

Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Małgorzata Kamińska: Woda i diamenty – o wartości – konspekt zajęć z filozofowania z dziećmi

Gru­pa wie­ko­wa: kla­sa IV — VIII SP Czas trwa­nia: 45 min. Sło­wa klu­czo­we: war­tość, dobra, cena, Arystoteles Jeste­śmy oto­cze­ni przez wie­le dóbr mate­rial­nych – ludzie nie­ustan­nie prze­ści­ga­ją się w ich zdo­by­wa­niu. Zasta­nów­my się (się­ga­jąc...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy