Tag - ewolucja

Filozofia umysłu Kognitywistyka Omówienia i recenzje

Albert Łukasik: Od bakterii do neuronu, od neuronu do świadomości. Jak ewoluowało nasze poznanie? [recenzja]

Czło­wiek nie­wąt­pli­wie sta­no­wi wyjąt­ko­wy przy­pa­dek w kró­le­stwie zwie­rząt. W histo­rii swo­jej ewo­lu­cji dotarł do punk­tu, w któ­rym jest w sta­nie kre­ować i inter­pre­to­wać sztu­kę, two­rzyć i nisz­czyć cywi­li­za­cje, a tak­że...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy