Tag - filozofia polityki

okładka książki szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel hannah arendt
Filozofia polityki Omówienia i recenzje Publicystyka

Edyta Barańska: Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? Zmagania z myślą Hanny Arendt [recenzja]

Książ­ka Szczę­śli­wy czło­wiek kon­tra dobry oby­wa­tel? Zma­ga­nia z myślą Han­ny Arendt autor­stwa Anny Cze­piel doty­czy pro­ble­mu szczę­śli­we­go życia i moż­li­wo­ści osią­gnię­cia takie­go szczę­ścia w swo­iście rozu­mia­nej sfe­rze publicz­nej. Już we wstę­pie...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy