Tag - Franciszek Bacon

Fragment z klasyka

Franciszek Bacon: Sfinks

Źró­dło: M. Gard­ner (red.), Wiel­kie ese­je w nauce, przeł. M. Appelt, Pró­szyń­ski i S‑ka, War­sza­wa 1998, s. 13–16. Sfinks, jak opo­wia­da histo­ria, był potwo­rem o wie­lu kształ­tach naraz. Miał obli­cze i głos dzie­wi­cy, skrzy­dła pta­ka i szpo­ny gry­fa...

Czytaj więcej
Numer

Filozofuj! 2020 nr 6 (36)

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Klik­nij, aby pobrać plik pdf nume­ru 6(36)/2020: Zachęcamy do lektury! Czy WIESZ, ŻE… naj­now­szy numer moż­na...

Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy