Tag - Herodot

Fragment z klasyka

Herodot: O stosunku wobec zmarłych

Źró­dło: Hero­dot, Dzie­je, przeł. S. Ham­mer, War­sza­wa 2015, s. 184. Wszak gdy­by wszyst­kim ludziom zapro­po­no­wa­no, żeby ze wszyst­kich zwy­cza­jów wybra­li sobie naj­lep­sze, wów­czas wszy­scy po dokład­nym zba­da­niu wybra­li wła­sne; do tego stop­nia jest...

Czytaj więcej

Pytaj o numer w salonach Empiku!

logometeortrans

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy