Tag - introspekcja

Kognitywistyka Próby filozoficzne

Filip Bieńkowski: Czy obserwujemy własne stany psychiczne? Spór o introspekcję we współczesnej filozofii umysłu i kognitywistyce

Introspekcja, od łacińskiego słowa „introspectio” oznaczającego dosłownie spoglądanie wewnątrz, jest terminem nazywającym domniemaną zdolność ludzkiego umysłu do obserwacji swoich własnych stanów (tak więc może być dokonana tylko w pierwszej osobie). Jest to bardzo fascynujące...

Czytaj więcej